h
7 juli 2020

Vervanging essenbomen De Vorsenpoel weer uitgesteld

Het gemeentelijke plan om een aantal essenbomen ter hoogte van De Vorsenpoel 42 tot en met 84  te vervangen door andere bomen, is voor de derde keer uitgesteld, nu tot april 2021. Bewoners wachten nu al drie jaar op uitvoering van het plan. Wederom werden zij hiervan niet op de hoogte gebracht door de gemeente. SP-bestuurslid Willem van Meurs: “Het begint zo langzamerhand op een soap te lijken, het houdt niet op.”

Lees verder
30 juni 2020

SP in Boxtel wil meer waardering voor de zorg

Foto: SP

Onze zorg verdient meer dan alleen applaus. Dat is de titel van de petitie die de landelijke SP is gestart en die inmiddels al bijna honderdduizend keer is ondertekend. Enkele punten uit de petitie: de lonen moeten structureel verhoogd worden, er moeten meer collega's en er moet meer zeggenschap komen, de zorg is geen markt, samenwerking in plaats van concurrentie, geen nieuwe bezuinigingen, maar investeringen. De SP zal de komende weken in Boxtel duizenden flyers over de zorgpetitie verspreiden. 

Lees verder
24 juni 2020

Wethouder reikt laatste voucher Ecconomisch Stimuleringsbudget uit

Foto: SP

Wethouder Eric van den Broek (SP) van Economische Zaken reikte gisteren de laatste voucher uit het Economisch Stimuleringsbudget uit. Het Stimuleringsbudget maakte onderdeel uit van de miljoen euro, waarmee de SP-wethouder in juni 2014 zijn Economisch Aanvalsplan lanceerde. Door dit aanvalsplan zijn tal van kleine ondernemers gestimuleerd met ideeën te komen, om uiteindelijk de Boxtelse economie een boost te kunnen geven.

Lees verder
14 juni 2020

SP vraagt aandacht voor het bereiken van allochtone Boxtelaren & nieuw elan in Minderhedenbeleid

In een brief met vragen en voorstellen hebben fractievoorzitter Dave van de Ven en voormalig SP-raadslid en steunfractielid Hamid Omaïr aandacht gevraagd voor het Boxtelse minderhedenbeleid en het bereik van allochtone Boxtelaren. De SP heeft zorgen bij het huidige minderhedenbeleid en vraagt het gemeentebestuur om met nieuw elan de schouders te zetten onder nieuw beleid. Concreet, met meetbare resultaten en met nieuwe actieve mensen.

Lees verder
11 juni 2020

Geslaagde actie tegen huurverhoging en SP-motie tegen verhuurdersheffing aangenomen

Foto: SP

Actievoerders met spandoeken en posters protesteerden bij de raadszaal tegen de huurverhoging en ook tegen de verhuurdersheffing die woningcorporaties jaarlijks aan het rijk moeten betalen. Een motie van SP en PvdAGroenLinks over de afschaffing van de verhuurdersheffing werd met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen. SP-raadslid Rinze van der Veen is daar blij om en vindt dat er nog veel meer druk op de landelijke politiek moet worden uitgeoefend. 

Lees verder
3 juni 2020

Vernieuwing Winkelcentrum Oosterhof zonder uitbreiding

Foto: SP

Na een intensief proces van twee jaar zijn de betrokken partijen (VVE, Oosterhof, Libre en gemeente) tot de verrassende beslissing gekomen dat de eigenaren van Winkelcentrum Oosterhof de locatie gaan vernieuwen, maar niet gaan uitbreiden. SP- wethouder Eric van den Broek is opgelucht dat er eindelijk een akkoord ligt waarmee de wijkwinkeliers in het winkelcentrum vele jaren mee vooruit kunnen.

Lees verder
3 juni 2020

Grote tevredenheid in Boxtel-Oost 3, maar te weinig parkeerplaatsen

De SP heeft in de afgelopen maanden een buurtenquête gehouden in het gebied globaal ten oosten en zuiden van de Europalaan. Opvallend is de zeer grote tevredenheid van bewoners over de algemene woon- en leefsituatie. Een kritiekpunt van bewoners is het tekort aan parkeerplaatsen. 

Lees verder
29 mei 2020

Wethouder ziet een bruisende Weekmarkt in Coronatijd

Foto: SP

Ondanks de moeilijke Coronatijd is Boxtel er in geslaagd een bruisende opstelling voor de Weekmarkt te bereiken. Dit dankzij veel overleg vanuit de Gemeente met alle belanghebbende ondernemers, hulpdiensten en klanten. Verantwoordelijk wethouder Eric van den Broek van Economische Zaken ziet dat er in het Centrum met steeds meer saamhorigheid en positiviteit dingen van de grond komen.

Lees verder
28 mei 2020

SP-wethouder blij met meer ruimte voor terrassen in Boxtel

Foto: SP

Het kabinet heeft aangegeven dat horecaondernemers op 1 juni om 12.00 uur hun deuren weer mogen openen. Binnen is plaats voor maximaal 30 personen en buiten mag het terras weer open. In Boxtel krijgen ondernemers de mogelijkheid om hun terras uit te breiden. SP-wethouder Eric van den Broek is in zijn nopjes met de nieuwe terrasinrichting.

Lees verder
23 mei 2020

SP stelt vragen over coronasituatie bij Vion

Naar aanleiding van een aantal alarmerende berichten in de pers over talrijke coronabesmettingen bij slachterijen in Vion-vestigingen in Nederland en Duitsland heeft de SP-fractie vragen gesteld aan het college van B & W, dat immers verantwoordelijk is voor de volksgezondheid. De fractie wil van het colllege weten welke maatregelen Vion Boxtel heeft genomen om een uitbraak van het virus te voorkomen. Zo nodig moet het college verdere actie ondernemen, aldus fractievoorzitter Dave van de Ven.

Lees verder

Pagina's