h

SP roept op tot meer actie overlast VION

26 september 2020

SP roept op tot meer actie overlast VION

De afgelopen jaren heeft met name de Boxtelse SP-gemeenteraadsfractie, maar ook andere fracties en de Gemeenteraad als geheel, diverse kwesties aan de orde gebracht over misstanden en kennelijke misstanden bij VION. De SP vindt dat er op alle fronten te weinig voortgang geboekt wordt en wil graag meer actie vanuit het gemeentebestuur en VION. In een brief aan het College heeft raadslid Frans Sannen het functioneren van VION wederom aan de orde gesteld: ‘Wij missen daadkracht en zichtbare vooruitgang bij het bedrijf.’

Stankoverlast en verder…
Het begon met hele discussie over de jarenlange stankoverlast door het bedrijf, vervolgens hun rol –en die van hun waterzuiveringsinstallatie van Hydrobusiness- bij de legionellabesmetting een aantal jaren geleden, de recente perikelen rondom corona, de overlast in buurten door arbeidsmigranten die bij VION werkzaam zijn, aspecten rondom dierwelzijn en de voortdurende vragen die de SP krijgt vanuit bedrijven uit de omgeving voor wat betreft overlast door vervoersbewegingen van en naar het bedrijf en zaken als de storende tentoverkapping over de silo van Hydrobusiness en voortdurende overstroming aan smurrie over diezelfde silo van Hydrobusiness.

‘Inmiddels een wel hele imposante lijst aan concrete punten, die onze burgers in Boxtel zéér bezighouden’, aldus Frans Sannen in de brief.

Nog geen oplossingen
Sannen: ‘En waar nog in bijna geen van de gevallen een concrete, definitieve oplossing in gevonden is. Met name met dat laatste punt zou onze fractie nu eens definitief willen afrekenen. VION is een bedrijf met een hoge werkgelegenheid in Boxtel –ook voor honderden mensen in Boxtel-, dus het bedrijf heeft in Boxtel een groot maatschappelijk belang. Maar wij vinden dat het bedrijf dan ook ronduit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zou moeten nemen en samen met de gemeente zou moeten zorgen voor een definitief en alle genoemde onderwerpen omvattend stappenplan, om hun bedrijfsvoering voor de (Boxtelse) samenleving meer maatschappelijk verantwoord in te richten. Wij roepen VION op om nu eens echt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en dit zo ook uit te dragen. Niet met lapmiddelen, maar een transparante aanpak, met duidelijke doelstellingen en een duidelijk tijdspad.’

In de brief roept het SP-raadslid de gemeente en VION op om nu eens te komen met een concreet actieplan, met concrete doelstellingen en een concreet tijdspad. Ook wil de SP dat hierover duidelijk naar de gemeenteraad wordt gecommuniceerd.

Foto: SP
Frans Sannen in de afsluitende alinea van de brief: ‘Het zal duidelijk zijn dat deze kwestie onze fractie hoog zit. Wij zien ook wel dat VION een aantal acties oppakt en wij zien ook het maatschappelijk belang van de onderneming voor Boxtel (met name waar het de werkgelegenheid betreft), maar wij missen daadkracht en zichtbare vooruitgang bij het bedrijf. Wij willen VION via het College vragen om die handschoen nu eens op te pakken.’

Reactie toevoegen

U bent hier