h

Eric van den Broek kandidaat-lijsttrekker en wethouderskandidaat voor de SP

25 augustus 2020

Eric van den Broek kandidaat-lijsttrekker en wethouderskandidaat voor de SP

Foto: SP

Het bestuur van de Boxtelse SP-afdeling heeft Eric van den Broek voorgedragen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. In 2006 en 2010 was Van den Broek ook al lijsttrekker en in 2014 en 2018 voerde hij samen met Dave van de Ven in een duolijsttrekkerschap de SP-lijst aan. Van den Broek wordt door het afdelingsbestuur ook naar voren geschoven als wethouderskandidaat. De SP bezet momenteel drie zetels in de gemeenteraad –een vierde zetel werd op een haar na gemist- en mikt voor de komende verkiezingen minimaal op hetzelfde aantal raadszetels of een lichte winst. 

Sociaal gezicht
‘De afgelopen periode was mede door de financiële positie van de gemeente best zwaar en het zittende College werd daar terecht ook kritisch op benaderd’, aldus Eric van den Broek. ‘Ondanks de forse stelselwijzigingen in het sociaal domein, heeft Boxtel echter een sociaal gezicht getoond en ook op andere terreinen is forse vooruitgang geboekt. Het centrum heeft een metamorfose ondergaan, in de wijken is veel gebeurd –denk maar eens aan het park aan de Van der Voortweg- en de kogel lijkt door de kerk voor Oosterhof. Als er veel gebeurt, levert dat ook kritiek op. Daar ben ik niet blind voor, als wethouder moet je je ook kwetsbaar durven opstellen. Daarbij was ik als wethouder voortdurend op straat tussen de mensen aanwezig en als rasechte Boxtelaar probeer ik altijd zo benaderbaar mogelijk te zijn. Dat werk zet ik dus graag voort. Voor de bestuurlijke continuïteit zou het ook goed zijn als er een ervaren wethouder terugkomt.’ 

Zonder actie geen fractie
Het bestuur van de Boxtelse SP heeft vertrouwen in een goede verkiezingsuitslag: ‘De afgelopen jaren hebben we laten zien dat we als SP nog steeds de meest actieve partij van Boxtel zijn. De fractie was zowel in de gemeenteraad als daarbuiten steeds zichtbaar aanwezig, met onder meer diverse huis-aan-huisacties. Zonder actie immers geen fractie. De afgelopen bestuursperiode hebben we dat ook nog eens kunnen ondersteunen met Collegedeelname en daar mikken we ook in de volgende bestuursperiode op. Met name het sociale beleid komt met de komende kerntakendiscussie ongetwijfeld erg onder druk te staan. Een grote SP-fractie is de beste garantie voor een sociaal Boxtel.’

Vaststellen kandidatenlijst en verkiezingsprogramma
Het afdelingsbestuur van de SP in Boxtel heeft Eric van den Broek in haar eerste vergadering na de zomervakantie naar voren geschoven als lijsttrekker. De algemene ledenvergadering van de SP stemt op 3 september over deze voordracht. Dan wordt ook de rest van de kandidatenlijst vastgesteld.

Reactie toevoegen

U bent hier