h

SP roept op tot steun Voedselbank

3 april 2020

SP roept op tot steun Voedselbank

De SP roept Boxtelaren op om de Voedselbank in deze moeilijke tijd financieel te steunen. De SP-fractie in de gemeenteraad zal aan alle politieke partijen vragen om zich ook solidair te tonen met de kwetsbare groep die gebruik moet maken van de Voedselbank. Om het goede voorbeeld te geven zal de SP een bedrag overmaken van 500 euro aan de Voedselbank, aldus voorzitter Frans Sannen.

Voedselbanken onder druk
De Voedselbanken komen door de coronacrisis onder zware druk te staan. Er is of dreigt een tekort aan vrijwilligers, geld en producten. Door het hamsteren hebben supermarkten, een belangrijke bron voor Voedselbanken, minder houdbare restproducten beschikbaar. Daar komt nog bij dat het aantal klanten snel aan het stijgen is door het stilvallen van de economie. Door extra geld kan het aanbod van met name verse producten gewaarborgd worden. 

Oproep
Het bestuur van SP Boxtel roept alle Boxtelaren op om, indien mogelijk, een (klein) bedrag te doneren aan de Voedselbank. In het bijzonder zal de partij haar eigen leden en sympathisanten per mail om een bijdrage vragen. De SP-raadsfractie zal daarnaast alle politieke partijen benaderen met de vraag of ze hun leden en sympathisanten willen oproepen om solidair te zijn en een donatie te doen.
Frans Sannen: “In deze moeilijke tijden moeten we solidair zijn met de meest kwetsbare mensen. Daarom doe ik een beroep op iedereen om, indien mogelijk, een klein bedrag te doneren: vele beetjes maken een groot bedrag. De klanten van de Voedselbank zullen u dankbaar zijn.”

Donaties kunnen worden gestort op rekeningnummer NL34RABO0122748190 ten name van Stichting Voedselbank Nederland Steunpunt Boxtel.

Reactie toevoegen

U bent hier