h

SP opent meldpunt 'Boxtel in coronatijd'

20 april 2020

SP opent meldpunt 'Boxtel in coronatijd'

De SP wil graag meer inzicht krijgen in de persoonlijke, maatschappelijke en economische gevolgen die de coronacrisis heeft voor Boxtelaren. De partij vraagt mensen om hun verhaal te doen via het meldpunt 'Boxtel in coronatijd' op onze website boxtel.sp.nl. Aan de hand daarvan wordt bekeken waar de SP een helpende hand kan bieden. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven roept mensen op hun verhaal te vertellen.

Grote impact
Het is overduidelijk dat de coronacrisis een grote impact heeft op mens en maatschappij. Op de eerste plaats natuurlijk de vele doden en besmette mensen. Er is een groot tekort aan beschermingsmiddelen. Er zijn veel minder sociale contacten en er is meer eenzaamheid, vooral onder alleenstaanden. Kwetsbare mensen worden nog kwetsbaarder. Er is minder thuiszorg en minder mantelzorg. Veel mensen raken hun baan of inkomen kwijt, of maken zich zorgen over de veiligheid en hun gezondheid tijdens het werk, met name in vitale beroepen. Er zijn mensen die dreigen hun huis te verliezen of hun huur niet meer te kunnen betalen. De economie krijgt zware klappen en met name kleine ondernemers worden daarvan de dupe. De impact is dus erg groot en de crisis kan nog een hele tijd gaan duren.

Helpende hand

SP-fractievoorzitter van de Ven: “We willen graag weten waar mensen tegenaan lopen. Is er iets wat beter kan of moet om deze crisis door te komen? We kunnen geen ijzer met handen breken, maar we gaan wel ons best doen. Wij willen een helpende hand bieden door naar mensen te luisteren, hen te informeren en adviseren en waar mogelijk actie te ondernemen om hun situatie te verbeteren. Indien nodig zullen we onze Tweede Kamerfractie in Den Haag inschakelen.” 

De informatie van de meldingen wordt veilig bewaard en gebruiken we alleen anoniem, is niet herleidbaar naar personen en uw persoonsgegevens worden niet aan anderen verstrekt.

Naar meldpunt Boxtel in coronatijd 

Reactie toevoegen

U bent hier