h

Meer Boxtelse statushouders aan werk of studie

13 mei 2020

Meer Boxtelse statushouders aan werk of studie

Eind 2018 bestond ongeveer een kwart van het uitkeringsbestand uit (voormalig) statushouders. Begin 2019 startte de gemeente met een nieuwe werkwijze ter ondersteuning van deze doelgroep. Nu, een jaar later, lijkt de aanpak aan te slaan. De gemeente Boxtel wil door deelname aan twee pilots kijken of het mogelijk is om nog meer statushouders versneld uit de uitkering te krijgen. SP-wethouder Eric van den Broek heeft daar goede hoop op.

Bijna 25% zelfredzamer
In 2019 hadden 18 van de in totaal 72 statushouders -huishoudens geen bijstandsuitkering meer nodig. Het overgrote deel van hen heeft betaald werk gevonden. Een aantal heeft betaald werk met loonkostensubsidie of volgt een opleiding met studiefinanciering. Dat betekent dat bijna 25% van de ondersteunde groep financieel zelfredzamer is en actief meedoet in de samenleving. 

Persoonlijk inburgeringsplan
De gemeente stelde samen met diverse partners een actieplan op.

Wethouder van den Broek: “Statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning die recht hebben op huisvesting. Maar een dak boven je hoofd is niet genoeg. Per statushouder is een persoonlijk inburgeringsplan ontwikkeld dat rekening houdt met hun specifieke achtergrond, zodat zij beter kunnen integreren in de Boxtelse samenleving. Zo is er een samenwerking ontstaan tussen de gemeente, WSD en Vion. Na een proefperiode hebben vier Eritrese statushouders een arbeidscontract getekend bij Vion.”

Deelname nieuwe pilots
De nieuwe Wet Inburgering gaat per 1 juli 2021 in. De wet moet ervoor zorgen dat alle statushouders snel en volwaardig kunnen meedoen in de Nederlandse maatschappij, liefst via betaald werk. De gemeente Boxtel neemt in dit verband deel aan twee pilots. De eerste pilot is bedoeld om te onderzoeken hoe vrouwelijke nieuwkomers sneller kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. De andere pilot is een onderzoek naar de effecten en werking van het inburgeringsprogramma Taal Doen! Dit programma heeft de WSD een paar jaar geleden ontwikkeld voor on-en laaggeletterde nieuwkomers.
Van den Broek: “ik heb goede hoop dat we hierdoor meer nieuwkomers uit de uitkering naar een betaalde baan kunnen krijgen. Door deelname aan deze twee pilots verwacht ik meer inzicht te krijgen in de vraag hoe de arbeidsparticipatie van statushouders bevorderd kan worden.”

Reactie toevoegen

U bent hier