h

Voortgang winkelcentrum Oosterhof veelbelovend

11 november 2020

Voortgang winkelcentrum Oosterhof veelbelovend

De eigenaren van Winkelcentrum Oosterhof hebben met een nieuw plan grote stappen gezet betreffende de toekomst van het winkelcentrum. Eerdere plannen bleken in het verleden om verschillende redenen niet haalbaar. SP-wethouder Eric van den Broek heeft er alle vertrouwen in dat het nieuwe plan kan leiden tot een toekomstbestendig winkelcentrum voor de wijk Oost.

Minimale uitbreiding binnen bestaande muren
Het laatste jaar heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de projectontwikkelaar, de CVvE en de gemeente. Het resultaat hiervan is dat projectontwikkelaar Libre onlangs een nieuw plan heeft gepresenteerd. In het plan is gekozen om de ontwikkeling vooral binnen de bestaande muren te realiseren. Het gaat om een minimale uitbreiding. Dit past binnen het geldende bestemmingsplan. Er is inmiddels al een aanvraag ingediend voor de omgevingsvergunning en binnenkort neemt de CVvE een besluit over de uitvoeringswerkzaamheden en bijbehorende uitvoeringskosten.

Opknappen omgeving
Er is dus sprake van een minimale uitbreiding. Aan de noordzijde wordt de gevel recht getrokken. Om over te gaan tot een verdere uitwerking van de plannen heeft de ontwikkelaar namens de CVvE een verzoek gedaan tot koop van deze grond. Hier heeft de gemeente in principe mee ingestemd. De Vereniging van Eigenaren en het college zien in het voorgedragen plan voldoende aanknopingspunten voor een goed toekomstperspectief van het winkelcentrum.

Wethouder van den Broek: “Ik heb in een persoonlijk overleg met de klankbordgroep Omwonenden Oosterhof gesproken over de plannen en over een opknapbeurt van de omgeving rondom het winkelcentrum. Dit blijft bij het huidige plan voorlopig buiten beschouwing. Wel is de gemeente, in overleg met de eigenaren, zich aan het beraden op mogelijkheden om het openbaar gebied een facelift te geven. De wens is dat dit straks aansluit bij het vernieuwde Winkelcentrum Oosterhof.”

Reactie toevoegen

U bent hier