h

Gemeenteraad stelt beleidskader arbeidsmigranten vast

13 november 2020

Gemeenteraad stelt beleidskader arbeidsmigranten vast

Boxtel kent naar schatting 2.250 arbeidsmigranten die bij Boxtelse bedrijven werkzaam zijn. Een groot deel daarvan woont in Boxtel, in wijken, op het bedrijventerrein en in het buitengebied. Om een halt toe te roepen aan slechte woonomstandigheden, problemen in wijken en de uitbuiting van arbeidsmigranten, presenteerde verantwoordelijk wethouder Eric van den Broek van de SP dinsdag in de Gemeenteraad een beleidskader om de woonsituatie van arbeidsmigranten te verbeteren en te reguleren. Het beleidsstuk werd unaniem door de Gemeenteraad aangenomen.

Commissie Roemer
De afgelopen maanden werkte de SP-wethouder keihard aan de het tot stand komen van het beleidsstuk. Dit gebeurde in gesprek met vele belanghebbenden, zoals inwoners, werkgevers, projectontwikkelaars, belangengroepen en de arbeidsmigranten zelf. Met de richtlijnen van de commissie Roemer in de hand (de commissie onder leiding van SP’er Emile Roemer, die de landelijke overheid adviseerde over menswaardige huisvesting van arbeidsmigranten), werd een Boxtelse beleidsnotitie uitgewerkt. Deze beleidsnotitie streeft naar een aantal woonlocaties met een grootte van 150 tot 400 woonplekken, nabij bedrijventerreinen.
 
Problemen in wijken, menswaardige huisvesting

Wethouder Eric van den Broek. ‘Op deze manier kunnen we de huidige problemen van het wonen van arbeidsmigranten in Boxtelse wijken weghalen en er tevens voor zorgen dat de arbeidsmigranten, vaak mensen uit Oost- en Midden-Europese landen, hier op een humane en menswaardige manier gehuisvest kunnen worden.’
 
De huisvesting van arbeidsmigranten is in heel Nederland een beladen onderwerp. Om die reden organiseerde de Boxtelse SP-wethouder een gedegen participatieproces om het beleid vast te stellen: ‘Samen met alle mensen die betrokken zijn bij dit onderwerp. Alleen op die manier is het mogelijk om tot gedragen plannen te komen.’
 
Realisatie
De Gemeenteraad stemde dinsdagavond unaniem in met de plannen van de SP-wethouder. De volgende stap is nu dat door het uitschrijven van een zogenaamde tenderprocedure, initiatieven op het netvlies van de Gemeente gebracht moeten worden. Eind 2021 of begin 2022 zouden de eerste initiatieven dan gerealiseerd kunnen worden.

Reactie toevoegen

U bent hier