h

SP van 3 naar 2 zetels

24 november 2020

SP van 3 naar 2 zetels

De verkiezing van de nieuwe gemeenteraad is voor de SP op een teleurstelling uitgelopen. Onze partij verloor 877 stemmen en ging terug van drie naar twee zetels (van 14 naar 8%). Waarschijnlijk is angst voor corona er de oorzaak van dat veel SP-stemmers niet zijn gaan stemmen. Lijsttrekker en wethouder Eric van den Broek ziet nu voor de SP een rol in de oppositie weggelegd.

BALANS en Combinatie95 moeten college vormen
BALANS is de grote winnaar en ging van 5 naar 7 zetels. Combinatie 95 handhaafde zich op 5 zetels. Samen hebben deze twee partijen met 12 zetels de meerderheid van de 23 raadszetels. Daarna volgen vijf partijen met 2 zetels: CDA, PvdA/GL, D66 VVD en SP. INbox kwam uit op 1 zetel. De huidige coalitie (C95, SP, D66 en INbox) verloor daarmee nipt haar meerderheid en dat betekent dat er een nieuw college van B&W zal aantreden.
Getalsmatig is het logisch als BALANS en C95, eventueel aangevuld met een andere partij, een nieuw college gaat vormen. De standpunten van beide partijen liggen evenwel op belangrijke onderwerpen mijlenver uit elkaar. Mocht het niet lukken met C95 dan heeft BALANS nog de mogelijkheid om met een paar andere partijen een college te vormen. 

Eric van den Broek: “Als grote verliezer stellen we ons bescheiden op. Ik roep BALANS en C95 op om tot samenwerking te komen. Als alle pogingen om tot een college te komen uiteindelijk toch mislukken zijn we bereid om alsnog mee te praten om tot een oplossing te komen. Zeer waarschijnlijk zullen we in de komende bestuursperiode dus in de oppositie terechtkomen.”

Veel SP-stemmers zijn niet gaan stemmen
We hebben de afgelopen 2,5 jaar flink aan de weg getimmerd: duizenden buurtenquêtes afgenomen, veel actie gevoerd (onder andere zorg- en huuracties), onze fractie heeft voortdurend van zich laten horen en onze wethouder heeft goed werk afgeleverd. Toch worden we bijna gehalveerd, dat moet een andere oorzaak hebben. Van den Broek: “We denken dat corona hierin een belangrijke negatieve rol heeft gespeeld. Allereerst in de campagne. Zo konden bijvoorbeeld vanwege corona 800 gerichte huisbezoeken niet doorgaan. En we weten dat veel SP-stemmers niet zijn gaan stemmen vanwege de angst voor corona. Dat wordt bevestigd door veel lagere opkomstpercentages bij onze sterke stembureaus ten opzichte van 2018, met name in Boxtel-Oost met twee stembureaus met opkomstpercentages van slechts 26 en 31%. Daarbij komt ook nog het gegeven dat herindelingsverkiezingen meestal slecht uitpakken voor de SP.” 

Positieve oppositie
Van den Broek: “Als we in de oppositie komen, zullen we ons kritisch en positief opstellen en ons op de inhoud van het gevoerde beleid richten. Met name zullen we alles in het werk stellen om Boxtel sociaal en duurzaam te houden.”

Reactie toevoegen

U bent hier