h

SP boycot besloten vergadering

30 maart 2021

SP boycot besloten vergadering

De fractie van de SP zal vanavond niet aanwezig zijn bij de besloten vergadering die het college van B&W heeft belegd om met de gemeenteraad te overleggen over het vervolg van de kerntakendiscussie. Dit overleg hoort niet thuis in achterkamertjes, maar moet in de openbaarheid besproken worden, aldus SP-fractievoorzitter Eric van den Broek.

Politieke soap
Het verloop van de Kerntakendiscussie is inmiddels een complete soap geworden. Allereerst was daar de mededeling  van het college dat, vanwege de geringe respons op de enquête, de uitkomsten verder niet gebruikt worden in de kerntakendiscussie. Hier worden 353 burgers geschoffeerd die hun uiterste best gedaan hebben om de moeilijke vragenlijsten in te vullen. Bovendien heeft het college die bevoegdheid niet, want de kerntakendiscussie is een proces van de gemeenteraad en die moet bepalen wat er met die uitkomsten gebeurt en hoe het verder moet, zoals afgesproken in de gemeenteraadsvergadering van 16 juni. In plaats daarvan wil het college nu vanavond in beslotenheid het vervolgtraject met de raad bespreken en komt men met een eigen voorstel dat inhoudt dat iedere fractie de mogelijkheid krijgt om vijf onderwerpen aan te dragen voor bezuinigingen. Het complete proces van de kerntakendiscussie wordt in één keer omgegooid en dan ook nog eens in beslotenheid. 

SP wil overleg in alle openheid

Eric van den Broek: “Deze gang van zaken is volstrekt onaanvaardbaar en in strijd met eerdere afspraken. Het college heeft in het beleidsakkoord de mond vol over transparantie van het beleid en over een goede samenwerking van het college met de gemeenteraad en de burgers. We zijn nu een paar maanden verder en het gaat al helemaal mis. Tijdens de wedstrijd worden hier de spelregels veranderd door de burgerparticipatie te laten vervallen en een ander proces te doorlopen. Wat overblijft is een platte bezuinigingsoperatie en dit komt niet in de buurt van een zorgvuldige kerntakendiscussie. Het overleg mag niet in achterkamertjes plaatsvinden. Daarom stellen wij voor om nu een pas op de plaats te maken, het doorlopen proces in de openbaarheid te evalueren en op basis daarvan het vervolgproces in te richten.”

Andere oppositiepartijen hekelen ook de gang van zaken
Ook de andere oppositiepartijen zijn het niet eens met de gang van zaken. Zij hebben besloten om wel naar de vergadering te gaan en daar een verklaring af te leggen. Of ze daarna in de vergadering blijven of opstappen is afhankelijk van de reactie van het college op hun verklaring.    

 

Reactie toevoegen

U bent hier