h

Twee moties SP aangenomen in discussie over bestuursakkoord

10 maart 2021

Twee moties SP aangenomen in discussie over bestuursakkoord

In de vergadering over het Boxtelse bestuursakkoord diende de SP-fractie verschillende voorstellen in, waarvan twee voorstellen uiteindelijk werden aangenomen. Een voorstel om alles op alles te zetten om het sociale gezicht van Boxtel te behouden en een voorstel om een voorziening te treffen voor slecht begaanbare trottoirs en paden, vooral in buurten waar veel mensen slecht ter been zijn.

In totaliteit diende de SP in het debat zes voorstellen in, namelijk:

  • Het terugbrengen van het aantal van maar liefst vijf wethouders in het Boxtelse College
  • Een voorstel om geen extra onnodige kosten te maken voor een dure studie naar een Noordelijke ontsluitingsroute
  • Een voorstel om een brede discussie te voeren over de betaalbaarheid van het sociale beleid, in de kerntakendiscussie
  • Een opdracht aan het nieuwe college om snel duidelijkheid te verschaffen over de financiële onderbouwing van hun plan
  • Een voorstel om alles op alles te zetten om het sociale gezicht van Boxtel te behouden
  • Voorstel voor een voorziening om trottoirs en paden toegankelijk te houden

Drie voorstellen verworpen
De SP had op alle onderwerpen de samenwerking gezocht met andere oppositiepartijen.

Fractievoorzitter Eric van den Broek: ‘De aankomende bestuursperiode gaat natuurlijk in de praktijk uitwijzen wat er terecht gaat komen van de mooie praatjes en beloften, dus we hebben een keuze gemaakt uit een aantal onderwerpen. We hadden uiteindelijk wel 100 onderwerpen kunnen noemen om het stuk aan te scherpen.’

Drie van de gekozen voorstellen werden door de nieuwe coalitie verworpen, namelijk een voorstel om geen dure studie te doen naar een Noordelijke ontsluitingsroute (waar in de afgelopen 20 jaar al zoveel onderzoek naar gedaan is), een voorstel om de personeelsbezetting van maar liefst vijf wethouders terug te brengen en een voorstel om de gehele financiële paragraaf onderdeel uit te laten maken van de kerntakendiscussie, om zo de betaalbaarheid van sociaal beleid een kans te geven.

Alles op alles om Boxtel sociaal te houden
Wel werd er een motie aangenomen, waarin de voltallige gemeenteraad zich uitspreekt, om alles op alles te zetten om het sociale gezicht van Boxtel te behouden. ‘Dat vereist ook het durven maken van financiële en politieke keuzes en het creatief kijken naar het betaalbaar houden van sociaal beleid’, zegt Eric van den Broek. ‘Daar zullen we de raadsleden aan gaan houden.’

Voorziening om trottoirs en paden toegankelijk te houden
De SP diende ook een motie in om een voorziening en maatregelen te treffen voor het oplossen van kleine knelpunten in de toegankelijkheid van trottoirs en paden, in buurten waar mensen slecht ter been zijn. Eric van den Broek: ‘Uit onze buurtenquêtes en uit mijn wethouderschap, weten we dat de toegankelijkheid van de openbare ruimte in diverse buurten een groot probleem is. Denk maar eens aan de omgeving Annastraat en Van Hornstraat. Hopelijk kan daar op deze manier iets mee worden gedaan.’

 

Reactie toevoegen

U bent hier