h

College minacht raad en deelnemers kerntakendiscussie

23 maart 2021

College minacht raad en deelnemers kerntakendiscussie

Het college van B&W heeft eigenhandig besloten om geen gebruik te maken van de resultaten van de inwonersparticipatie ten aanzien van de kerntakendiscussie. Volgens het college zijn er te weinig inwoners die deel hebben genomen aan de enquête, 353 in totaal terwijl dat er 2200 hadden moeten zijn voor een representatieve enquête. Dat is een minachting van de deelnemers en ook van de gemeenteraad. Immers: het college gaat hier niet over, maar de gemeenteraad moet beslissen hoe het verder gaat en niet het college, aldus een verontwaardigde SP-fractievoorzitter Eric van den Broek. De SP-fractie heeft vragen gesteld.

Wat heeft het college gedaan met de kritiek op kerntakendiscussie?
Bijna alle partijen hadden kritiek op de uitvoering van de kerntakendiscussie. De twee vragenlijsten waren te moeilijk en mensen moesten eerst een account aanmaken waardoor velen al afhaakten. De SP-fractie vroeg of de enquête zodanig veranderd kon worden zodat kwetsbare mensen ook mee konden doen. De voltallige raad vroeg om aanpassingen, maar kennelijk is daar weinig of niets van terechtgekomen. 

Enquêtedeelnemers door College geschoffeerd
Het college heeft nu eenzijdig en zonder de toestemming van de gemeenteraad besloten om de mening van 353 burgers te negeren.

Eric van den Broek: “Dit getuigt van een ongelofelijke minachting van de gemeenteraad en de betrokken burgers. De kerntakendiscussie is een proces van de gemeenteraad. Hoe kan het dan dat het college van B&W, zonder de raad daarin te kennen, de uitslagen van tafel veegt?” Ook de fractie van PvdA/GroenLinks heeft hier vragen over gesteld.

Mooie woorden in Beleidsakkoord: 'Samen aan de slag'
In het kersverse beleidsakkoord 'Samen aan de slag' staan mooie woorden over samenwerking. Op pagina 3 wordt gesteld dat college samen met de gemeenteraad en de burgers aan de slag moeten, dat elke mening serieus genomen wordt, dat wensen en ideeën van inwoners benut worden vanuit een positieve houding en dat uitgegaan wordt van vertrouwen in de burgers. Van den Broek: “Kunnen deze mooie uitgangspunten nu al de prullenbak in? Het is onbegrijpelijk dat met name de wethouders van Combinatie95 en Inbox hiermee ingestemd hebben. Dat belooft weinig goeds voor de toekomst.” 

Hoe nu verder?
Op 30 maart gaat B&W in gesprek met de gemeenteraad over het vervolgtraject van de kerntakendiscussie. De SP wil dat het college van te voren de gestelde vragen beantwoord heeft. De SP-fractie wil in ieder geval ook dat de inbreng van de 353 deelnemers niet verloren gaat.  

Reactie toevoegen

U bent hier