h

SP vraagt om actie om huurverhogingen tegen te gaan

20 juni 2022

SP vraagt om actie om huurverhogingen tegen te gaan

Na een landelijke huurbevriezing vorig jaar, stijgen de huren dit jaar weer met maximaal 2,3% in de sociale sector en 3,3% in de vrije sector.  De hoge inflatie van dit jaar betekent een nog hogere huurstijging in 2023. Dit vergroot de armoede in Nederland. Daarom heeft de SP-fractie de gemeente Boxtel en Woonstichting Joost gevraagd om hierop actie te ondernemen.

De stijging van de huurlasten gaat gepaard met een hoge stijging van de energielasten en de overige, al dan niet dagelijkse, kosten. Een grote groep mensen heeft nu al moeite met de hoge huren en dit soort verhogingen betekenen voor veel mensen een enorme terugval in hun kwaliteit van leven en een alsmaar groeiende armoede.

Onhoudbare situatie
Wat de fractie van de SP betreft is deze situatie onhoudbaar en moeten de gemeente en de wooncorporaties doen wat zij kunnen om huurverhogingen te voorkomen en om de groeiende groep mensen die door hogere kosten in de problemen komen te helpen.

Daarom heeft de SP-fractie de gemeente gevraagd om hierop actie te ondernemen richting verhuurders en centrale overheid om mensen uit de problemen te houden. Daarnaast heeft de fractie en brief gestuurd aan Woonstichting Joost om alles op alles te zetten om de huurverhoging per 1 juli, zeker voor de laagste inkomens en huurders die te kampen hebben met vochtproblemen, niet door te voeren.

SP-Raadslid Rinze van der Veen: “Het is voor ons niet te verteren wanneer de (woon)lasten van mensen zo hoog worden dat zij niet meer op een normale manier kunnen leven. Het is dan ook hoog tijd dat zowel gemeente als woningcorporaties, waar dat nog niet gebeurt, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.”

Reactie toevoegen

U bent hier