h

Oppositiepartijen slaan handen ineen en vragen daadkracht aan College

2 mei 2022

Oppositiepartijen slaan handen ineen en vragen daadkracht aan College

De voltallige oppositie heeft donderdag een brief gestuurd naar het College van B&W. Daarin roepen de fracties van VVD, D66, SP, PvdA-GroenLinks en CDA het gemeentebestuur op tot meer daadkracht. De SP schreef vlak daarvoor ook een eigen brief waarin extra vragen gesteld worden.

“Samen aan de slag”, schrijven de fracties in de gezamenlijke brief. “Dat was de leus die u koos voor uw beleidsakkoord. Wij zien daar weinig tot niks van terecht komen.” En ruim een jaar nadat de coalitie van BALANS, Combinatie95 en INbox tot stand kwam sommen de oppositiepartijen een keur aan dossiers op waar in hun ogen te weinig met belanghebbenden overlegd is.

Zo mislukte de inspraak bij de Kerntakendiscussie, klaagden omwonenden van De Kleine Aarde over de communicatie, stonden inwoners, het wijkorgaan en de Bomenbrigade op hun achterste benen toen de gemeente het inmiddels ingetrokken plan aankondigde om hagen in de wijk Selissen/Munsel te verwijderen en klaagden ondernemers over de communicatie in het recent aangescherpte reclamebeleid in het centrum.

De messen van de oppositie zijn geslepen: de raadsagenda was de afgelopen maanden vrijwel leeg. Dit jaar stonden tot nu toe enkel het Bomenbeleidsplan, een reactie op een rapport van de Rekenkamer en wat hamerstukken op de agenda. “En dat terwijl er toch genoeg zaken spelen in onze gemeente. Sociaal domein, energietransitie, klimaatadaptatie, verkeer, woningbouw, GreenTech, MijnGemeenteDichtbij, onderwijshuisvesting: het zijn slechts enkele voorbeelden van dossiers waarin het tot op heden doodstil blijft.”

‘Het roer moet om’, nou niet dus…..
De oppositiefracties zitten op één lijn over het gebrek aan daadkracht vanuit het college. “Het gebrek aan beleidsstukken baart ons grote zorgen. Het kan niet zo zijn dat er zoveel onderwerpen spelen waarin weinig tot geen actie wordt genomen”, schrijven zij. Bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, de energietransitie en verkeer.

De SP deelt die zorgen: “De grootste coalitiepartij Balans oreerde in verkiezingstijd dat het roer om moest, maar daar zien we in het afgelopen dikke jaar dat dit college regeert heel weinig van terug. Zaken blijven eerder liggen en er wordt voor de burgers geen enkel resultaat geboekt. Het speelkwartier is voorbij”, aldus fractievoorzitter Eric van den Broek.

Het college heeft nog niet op de brieven gereageerd.

Reactie toevoegen

U bent hier