h

Pas op de plaats met Bomenbeleidsplan

21 maart 2022

Pas op de plaats met Bomenbeleidsplan

De SP-fractie heeft het verzoek aan het College van B&W gedaan om het Bomenbeleidsplan dat aankomende dinsdag op de raadsagenda staat, van die agenda te voeren. De SP vindt het voorstel ‘onvoldragen’ en is van mening dat mensen in de wijken veel meer betrokken moeten worden bij het aanwijzen van plekken waar wel of geen bomen moeten komen of overlast gevende bomen weg moeten.

Fractievoorzitter Eric van den Broek in het verzoek aan het College: ‘Het betreft een onvoldragen voorstel, waar nog veel te veel discussie en onduidelijk over bestaat. Dat bleek eerder ook al in een zogenaamde Ingespreksavond van de Gemeenteraad, waar vanuit diverse politieke partijen en de inspraak veel kritiek werd geuit. Bovendien is er veel te weinig burgerparticipatie geweest en vinden wij dat de wijken zelf veel meer betrokken moeten worden in het voortraject van dit beleid. Waar moeten wel of geen bomen komen, hoe wordt omgegaan met de herplant van die bomen en waar zorgen bomen voor teveel overlast op allerlei gebied (zoals losliggende tegels door opgroeiende wortels of bladafval van bomen).’

Vorsenpoel
Als voorbeeld noemt de SP in haar brief onder meer de situatie in een deel van de straat de Vorsenpoel, waar samen met bewoners al een herinrichtingsplan is opgesteld voor het groen. Dat plan is echter eenzijdig en zonder communicatie op de lange baan geschoven. Het is slechts één van de voorbeelden die er veel meer zijn.

De SP heeft het College verzocht om in haar vergadering van aankomende dinsdagochtend te besluiten om het onderwerp Bomenbeleidsplan voor die avond van de Gemeenteraadsagenda te voeren.

Reactie toevoegen

U bent hier