h

SP en PvdA-GroenLinks lanceren Jongerenenquête

31 januari 2022

SP en PvdA-GroenLinks lanceren Jongerenenquête

Net zoals in veel andere gemeenten wordt in Boxtel veel gesproken over jongeren en wat er moet gebeuren richting jongeren. Er wordt echter maar weinig met de jongeren zelf gepraat over wat zij nu echt belangrijk vinden. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat de jongeren zelf vaak niet worden bereikt. Daarom hebben PvdA-GroenLinks en de SP de handen ineen geslagen om in gesprek te komen met jongeren. De eerste aanzet daarvoor is een peiling, die vooral gericht is op jongeren tussen de 16 en 26 jaar. 

Het is uiteraard geen toeval dat deze twee partijen dit samen op gaan pakken. De partijen trekken, met name binnen de gemeenteraad, al regelmatig met elkaar op. “Op allerlei vlakken zou er door linkse partijen veel meer met elkaar samen moeten worden gewerkt” zeggen de SP en PvdA-Groenlinks, “niet alleen in Gemeenteraad, Tweede Kamer of Provincie, maar vooral ook op straat tussen mensen”. 

De inhoud 
Niet toevallig is een en ander voor een deel gestoeld op de buurtenquêtes die de SP al langere tijd gebruikt. Door samen als twee partijen op te trekken hopen we veel input te vergaren. De vragen richten zich vooral op hoe jongeren naar Boxtel kijken. Wat gaat er goed en wat kan/moet er beter? En waar maak jij je druk om? 

Uitvoering: twee sporen
De enquête zal op twee manieren worden aangevlogen. Om te beginnen zal de enquête digitaal worden uitgezet. Naar verwachting zal de enquête op 12 februari live gaan. Dit zal op allerlei manieren worden gepromoot. 

Daarnaast zullen (onafhankelijke) jongeren, de SP en PvdA-GroenLinks binnenkort op een aantal zaterdagen de straat op gaan om met jongeren in gesprek te gaan. Daarbij is er voor gekozen om te beginnen in het centrum van Boxtel. Ook is het de bedoeling om een aantal specifieke locaties waar veel jongeren werken te bezoeken. Vanzelfsprekend wordt er hierbij ook goed naar gekeken of de Corona-regels dat goed toelaten. Onder dat voorbehoud zal de groep van start gaan op zaterdag 12 februari om 13:00 uur op de Markt voor het gemeentehuis van Boxtel. Als er jongeren zijn die interesse hebben in het mee afnemen van deze enquête, dan kunnen zij zich natuurlijk op 12 februari om 13:00 uur voor het gemeentehuis op de Markt melden.

Gemeenteraadslid Rinze van der Veen (SP):
“Er is veel te doen over jongeren, waar zij tegenaan lopen, en wat zij vinden dat er zou moeten gebeuren voor hun toekomst, maar echt met de jongeren zelf in gesprek gaan blijft bijna altijd achterwege. Daarom ben ik blij dat wij, na alle beperkingen van de afgelopen periode, weer wat vrijer aan de slag kunnen. Voor jongeren, door jongeren en vooral ook met jongeren”. 

Reactie toevoegen

U bent hier