h

SP vraagt aandacht voor brief Klankbordgroep overlast Vion

10 februari 2021

SP vraagt aandacht voor brief Klankbordgroep overlast Vion

Op 17 januari verzond de Klankbordgroep van Boxtelaren die de aanpak overlast VION volgt, een vragenbrief naar VION, College van B&W en de Gemeenteraad. De SP wil dat de Gemeente en VION werk maken van de vele vragen vanuit de Klankbordgroep. De SP-fractie heeft er vragen over gesteld aan het demissionaire College van B&W. ‘Er moet actie komen, ook vanuit de partijen die over een nieuwe coalitie onderhandelen’, aldus fractievoorzitter Eric van den Broek’.

De SP stelt in haar vragen onder andere de summiere en lang uitblijvende informatievoorziening aan de kaak.

Eric van den Broek: ‘Waarom moeten Raadsleden zoveel moeite doen om dit proces te volgen? Is het mogelijk om de afspraak te maken dat stukken over VION (klankbordgroep, contact gemeente/VION, diverse processen met VION) zo nodig vertrouwelijk ter inzage komen te liggen? Nu worden raadsleden voortdurend laat geïnformeerd en moeten we er steeds zelf achteraan. Dat roept vragen, irritatie en onrust in de samenleving op.’

Daarnaast vraagt de SP om in een thema-avond van de Gemeenteraad alle ontwikkelingen rondom VION te bespreken.

Reactie toevoegen

U bent hier