h

Kiezersbedrog Balans, coalitie-akkoord krijgt ‘voordeel van de twijfel’

9 maart 2021

Kiezersbedrog Balans, coalitie-akkoord krijgt ‘voordeel van de twijfel’

Tijdens de laatste raadsvergadering kon de gemeenteraad zich uitspreken over het concept-coalitieakkoord ‘Samen aan de slag’. De SP was zeer kritisch over het proces van coalitievorming en had een zeer kritische inbreng over het coalitie-akkoord, dat door de partijen Balans, Combinatie95 en Inbox bereikt is. Met name de ommezwaai die Balans heeft gemaakt in het akkoord is uiterst bedenkelijk. Fractievoorzitter Eric van den Broek van de SP noemde de inbreng van Balans ‘kiezersbedrog’.

De SP’er vroeg zich af of Balans tijdens de onderhandelingen had zitten slapen.  ‘Hoe groot waren de woorden wel niet? ‘Het roer moest om’? En wat ligt er: een beleid dat voortborduurt op de afgelopen 7 jaar’, aldus van den Broek.

Kiezersbedrog
Van den Broek had er de Dikke van Dale nog eens op nageslagen.  De fractievoorzitter: ‘De betekenis van het woord ‘Kiezersbedrog’: het niet nakomen van vóór de verkiezingen gedane beloften:

  • Balans zou stoppen met het hobbyproject Greentech
  • Stoppen met het biomassaplein
  • Stoppen met het hobbyproject De Kleine Aarde
  • Stoppen met Energieneutraal 2030
  • Stoppen met de Binnendommeltjes, onderdeel plan Rechterstraat, burgerinitiatief
  • Stoppen met betaald parkeren
  • Stoppen met PHS
     

In het coalitie-akkoord gaan al die onderwerpen op dezelfde lijn verder. De conclusie van de SP is dan ook dat Combinatie95 en later ook Inbox het in de onderhandelingen goed hebben gedaan en Balans en hun achterban nagenoeg met lege handen staan.

Zorgen over Sociaal Beleid
De SP maakt zich wel zeer grote zorgen over de positie van het Sociale Beleid in het akkoord. Het Sociaal Beleid zal in de aankomende Kerntakendiscussie erg onder druk komen te staan. In het coalitie-akkoord is echter al geregeld dat er nooit voldoende middelen zullen zijn om dat beleid te behouden. De lokale lasten worden immers met niet meer dan de inflatiecorrectie verhoogd en er wordt niet geschrapt in andere beleidsdoelstellingen.

De SP kondigde aan scherp oppositie te zullen voeren en gaf op basis van de inhoud van het coalitie-akkoord voorlopig het voordeel van de twijfel.

Reactie toevoegen

U bent hier