h

Kritiek SP op digitale toegankelijkheid kerntakendiscussie

2 februari 2021

Kritiek SP op digitale toegankelijkheid kerntakendiscussie

De raadsfractie van de SP maakt zich grote zorgen over het ingezette traject burgerparticipatie kerntakendiscussie. Er zijn signalen vanuit de bevolking dat de gekozen methode (bijna louter via een bewerkelijke digitale weg) niet erg toegankelijk en zeker niet laagdrempelig is, vooral niet voor kwetsbare groepen. De fractie heeft hierover vragen gesteld aan het huidige demissionaire college van B&W en het beoogde nieuwe college van Balans, C95 en Inbox. SP-fractievoorzitter Eric van den Broek wil het proces kerntakendiscussie een paar weken uitstellen. 

Kwetsbare groepen hebben moeite met digitaal systeem
In een eerdere brief heeft de SP al voorstellen gedaan om met name kwetsbare groepen (senioren, allochtonen, jongeren, laaggeletterden) meer bij de kerntakendiscussie te betrekken. Nu blijkt uit diverse signalen dat juist deze groepen problemen hebben met de toegankelijkheid van het systeem. Van den Broek: “Mensen vinden het bijvoorbeeld vervelend  en drempelverhogend omdat ze een account moeten aanmaken. Ook de vragenlijsten blinken niet uit in toegankelijkheid. Dit kan tot gevolg hebben dat juist deze groepen afhaken en niet deelnemen aan de kerntakendiscussie en dat is juist niet de bedoeling.”

Uitstel kerntakendiscussie

De SP-fractievoorzitter: “Ik pleit voor uitstel met een aantal weken van de kerntakendiscussie. Dan is er nog een mogelijkheid om het communicatietraject te intensiveren. Bovendien kan het nieuwe college er dan mee aan de slag. We zijn benieuwd naar de mening van het huidige demissionaire college, maar onze vragen zijn dus duidelijk ook gericht aan het nieuwe college van Balans, C95 en Inbox. Zij moeten hierin hun politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen.”

Reactie toevoegen

U bent hier