h

SP en PvdA/Groenlinks willen strakkere aanpak geuroverlast VION

30 januari 2021

SP en PvdA/Groenlinks willen strakkere aanpak geuroverlast VION

Bijna twee jaar terug, in mei 2019 beloofde Vion aan het College de stank te gaan onderzoeken. Kort daarna nam de raad de motie aan om ‘Vion niet meer te willen ruiken’ aan. Inmiddels is de geuroverlast door Vion onderzocht, maar nog steeds niet opgelost. VION wil de geuroverlast onder meer oplossen door het plaatsen van een hogere schoorsteen om de luchtverontreiniging meer te verspreiden. De Boxtelse fracties van SP en PvdA/Groenlinks pleiten in een gezamenlijke brief aan het College voor een veel grondigere aanpak en ook veel meer maatregelen om de geuroverlast te bestrijden door deze bij de bron aan te pakken. 

Sinds de oproep van de Gemeenteraad in 2019 hebben VION en bureau Witteveen & Bos de stankoverlast onderzocht en de onderzoeksresultaten, inclusief aanbevelingen zijn enkele maanden geleden vervat in een rapport. Daaropvolgend schreef milieuexpert Bernard Gerard kritische opmerkingen in zijn artikel ‘Vion heeft de stank niet onder controle’.

Hydrobusiness
‘De kern van zijn betoog is dat de nieuwe zuiveringsinstallaties van VION en Hydrobusiness niet voor hun taak berekend zijn en onvoldoende worden onderhouden’, zegt fractievoorzitter Eric van den Broek. ‘Dat moet in de aanpak van VION nader belicht gaan worden.

Schone Lucht Akkoord (SLA)
Daarnaast gaat Boxtel deelnemen aan het Schone Lucht Akkoord (SLA). Het aspect luchtkwaliteit/geurhinder is, op bedrijventerrein Ladonk en voor de slachterij in het bijzonder, onvoldoende vermeld in het Boxtelse Schone Lucht Akkoord (SLA). ‘Volgens Van den Broek zou dit concrete punt in de beleidsvorming meegenomen moeten worden: ‘Dit is de kans om dit aspect in beleid mee te nemen, het Boxtelse geurbeleid moet in de aanpak een aparte paragraaf worden.

Hogere schoorsteen
Uit het onderzoek naar de stankoverlast concluderen VION en bureau Witteveen & Bos, dat een hogere schoorsteen de belangrijkste oplossing voor de luchtverontreiniging zou dienen te worden, maar dat leidt tot vragen bij de fracties van SP en PvdA/Groenlinks: ‘Met een hogere schoorsteen zal de geurhinder en luchtverontreiniging zich verder verspreiden, zij het in verdunde mate over een groter gebied. Wat betekent dit voor de inwoners van deze gebieden’.

Aanpakken bij de bron
De fracties van SP en PvdA/Groenlinks vinden dat de aanpak van de stankoverlast veel meer bij de bron zou moeten gebeuren.

Eric van den Broek over die stelling: ‘Bronaanpak is de werkwijze, waarbij luchtverontreiniging of stank al op de plaats waar zij ontstaat, moet worden voorkomen. Bijvoorbeeld op de werkvloer of überhaupt bij de gekozen productiemethoden. Die maximale bronaanpak moet wat ons betreft ook door het (nieuw te vormen) College worden meegenomen.’

 

Reactie toevoegen

U bent hier