h

Raadsfractie SP stelt vragen over regionale samenwerking passend onderwijs en positie leerlingenvervoer

31 maart 2014

Raadsfractie SP stelt vragen over regionale samenwerking passend onderwijs en positie leerlingenvervoer

De kersverse nieuwe raadsfractie van de SP heeft vandaag ambtelijke vragen gesteld over de regionale samenwerking (in de regio Den Bosch, Haaren, Boxtel, Zaltbommel Vught, Maasdriel, St Michielsgestel en Schijndel) in het passend onderwijs en de consequenties die deze samenwerking voor het leerlingenvervoer heeft. Op 1 mei wordt er een beleidsstuk vastgesteld, waarin de positie van het leerlingenvervoer op het eerste oog marginaal beschreven is. Het leerlingenvervoer is tot op heden dan ook een verantwoordelijkheid van afzonderlijke gemeenten.

In het beleidsplan zou onder meer beschreven staan dat het samenwerkingsverband gaat beslissen of een leerling geschikt is voor speciaal onderwijs/speciaal voortgezet onderwijs en waar. 'Waarschijnlijk zal een kind dan geplaatst worden op de voor het kind dichtstbijzijnde school die  geschikt is. Het zou van daaruit dan ook logisch lijken als het samenwerkingsverband dan ook een rol krijgt in de toekenning van het leerlingenvervoer', aldus Eric van den Broek, raadslid voor de SP.

Leerlingenvervoer in beeld?

De SP vraagt zich af of het leerlingenvervoer dus niet nadrukkelijk aan bod moet komen bij de besprekingen over de regionale samenwerking in het passend onderwijs.

Eric van den Broek daarover: 'Als een school in de buurt geen passend onderwijs kan bieden en het alternatief is leerlingenvervoer naar een andere school verder weg, dan zou in het plan iets moeten staan over de toegankelijkheid en de wijze van vervoer en dan zou het wellicht goed zijn als gemeenten onderling ook afspraken hierover hebben. De gemeenten zijn namelijk formeel zelf verantwoordelijk voor het beleid rondom leerlingenvervoer, maar het werkgebied is regionaal.'

Ambtelijke vragen

De SP heeft inmiddels ambtelijke vragen gesteld over de status van de samenwerkingsafspraken en de positie van het leerlingenvervoer daarin.

Reactie toevoegen

U bent hier