h

SP met ouders woedend over leerlingenvervoer

27 augustus 2013

SP met ouders woedend over leerlingenvervoer

De publieke tribune van de Boxtelse raadzaal zat maandagavond vol met ouders die boos zijn over de strengere toepassing van het beleid voor leerlingenvervoer. De Boxtelse SP-fractie verzocht samen met D66 en CDA om de extra ingelaste commissievergadering, om de ontstane onrust bij ouders en kinderen te bespreken. Vijf ouders spraken in en hielden een emotioneel en indrukwekkend betoog over de gevolgen van het strengere beleid.

Het leerlingenvervoer heeft de gemoederen de afgelopen maanden goed bezig gehouden. Helaas betrof het vooral de ouders en de leerlingen die de stuipen op het lijf werden gejaagd door de gemeente.

Fractievoorzitter Eric van den Broek was niet mals in zijn commentaar: 'Een volgend staaltje onvermogen van het college als het gaat om de communicatie met burgers. Waarom is het voor de gemeente toch zo moeilijk om fatsoenlijk met burgers te communiceren? En waarom is het toch zo moeilijk om eens zorgvuldig om te gaan met gevoelige beleidsonderwerpen.'

Bezuinigingen
De nieuwe beleidsregels zijn volledig ingegeven door bezuinigingsmotieven. 'Wij waren het daar als partij niet mee eens, zoals ook de fractie van D66 en wij hebben daar destijds gezamenlijk via een amendement nog iets aan proberen te doen. Helaas stemden alle partijen tegen, maar ik kan me niet voorstellen dat partijen daarmee hebben ingestemd met deze gang van zaken', aldus Eric van den Broek.

September nieuwe discussie
De wethouder beaamde dat er zaken in de communicatie fout zijn gegaan en beloofde nog eens naar de uitvoering van de beleidsregels te zullen kijken. De SP stelde voor om in september opnieuw over het leerlingenvervoer te spreken. Dit voorstel kreeg bijval van een overgrote meerderheid van de fracties, zodat de discussie over het leerlingenvervoer in september nog een vervolg gaat krijgen.

Asociale maatregelen
Fractievoorzitter Eric van den Broek kondigde aan met voorstellen te zullen komen om de beleidsregels aan te passen: 'De beleidsregels bevatten een aantal buitengewoon asociale maatregelen, zo hebben we vanavond ook van de insprekers kunnen horen. Wij zullen concrete voorstellen inbrengen om een aantal kromme richtlijnen in het leerlingenvervoer, veranderd te krijgen.'

Extra vergadering commissie maatschappelijke zaken over onrust leerlingenvervoer.

 

U bent hier