h

Extra vergadering commissie maatschappelijke zaken over onrust leerlingenvervoer

20 augustus 2013

Extra vergadering commissie maatschappelijke zaken over onrust leerlingenvervoer

Er komt een extra vergadering over de ontstane onrust bij ouders en kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer. De fractie van de SP heeft daar samen met D66 voor gepleit, nadat de SP het leerlingenvervoer al eerder aan de kaak stelde via diverse kritische vragen. De extra vergadering zal nu plaatsvinden op maandag 26 augustus aanstaande om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De extra vergadering van de commissie MZ over het leerlingenvervoer was al eerder voorzien, vorige week maandag 12 augustus. Deze vergadering kwam te vervallen door de extra raadsvergadering over het politieke gedoe rondom de breuk in de coalitie. Het presidium heeft nu besloten de extra vergadering over het leerlingenvervoer plaats te laten vinden op maandag 26 augustus aanstaande om 19.30 uur in de raadszaal.

Inspreekrecht ouders
Fractievoorzitter Eric van den Broek van de SP is blij met het politieke debat over het leerlingenvervoer: 'Deze kwestie heeft de afgelopen weken tot veel onzekerheid en beroering bij ouders geleid. Het is goed dat de politiek zich daar nu over kan spreken, maar vooral ook dat de ouders de mogelijkheid krijgen om hun kritiek aan de politiek te laten horen via het inspreekrecht bij de commissie. Hopelijk wordt daar goed gebruik van gemaakt.'

 

U bent hier