h

'Leerlingenvervoer moet beter'

10 september 2013

'Leerlingenvervoer moet beter'

Gisteren werd in de commissie maatschappelijke zaken opnieuw gediscussieerd over de nieuwe beleidsregels voor het leerlingenvervoer. Deze nieuwe beleidsregels hebben deze zomer tot veel beroering geleid bij ouders die een voorziening voor leerlingenvervoer hebben aangevraagd. Gisteren was de publieke tribune van raadzaal andermaal goed gevuld met belangstellenden. Verschillende ouders spraken wederom in met vaak emotionele verhalen.

Er is veel misgegaan bij de invoering van de nieuwe beleidsregels voor het leerlingenvervoer. De regels zijn dermate streng geformuleerd, dat verschillende aanvragen niet zijn toegekend. Zo geldt er momenteel een regel waarbij ouders elke dag vier uur verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de begeleiding van hun kind en wordt er niet naar de gezinssamenstelling van aanvragers gekeken. In de praktijk betekent dit dat ouders zelfs hun baan op zouden moeten zeggen om geïndiceerde kinderen naar school te begeleiden. Daarnaast is de gewijzigde aanvraagprocedure veel te snel ingevoerd, waardoor ouders onvoldoende zijn geïnformeerd over de wijzigingen.

Overgangsjaar
Raadslid Eric van den Broek van de SP had wederom geen goed woord over voor de handelswijze van de gemeente: 'Er is veel te veel haastwerk verricht en er zijn verschillende fouten gemaakt in de toepassing van de verordening. Wij vinden dat de gemeente een overgangsjaar toe zou moeten passen en met alle ouders die het niet eens zijn met de beoordeling van hun aanvraag, een persoonlijk gesprek aan zou moeten gaan om er met hun uit te komen.'

Klankbordgroep
Verantwoordelijk wethouder De Man stak hand in eigen boezem en gaf aan dat de beleidsregels met ouders zullen worden besproken in een klankbordgroep. Daarnaast zegde de wethouder toe dat alle ouders van wie de aanvraag is afgewezen individueel nog eens tegen het licht worden gehouden.

Meer ruimte voor maatwerk
Eric van den Broek was tevreden over de toezeggingen van de wethouder, maar vroeg wel om nog eens kritisch naar de beleidsregels te kijken: 'Er moet meer ruimte komen voor maatwerk, er moet veel meer gekeken worden naar de gezinssamenstelling en een normtijd van vier uur per dag voor het begeleiden van kinderen is een veel te grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van mensen. Daar moet echt nog eens naar gekeken worden.'

De wethouder zegde toe deze punten mee te nemen in de klankbordgroep met ouders.

U bent hier