h

SP maakt zich in het verkiezingsprogramma hard voor beter leerlingenvervoer

14 maart 2014

SP maakt zich in het verkiezingsprogramma hard voor beter leerlingenvervoer

De SP heeft in de verkiezingscampagne werk gemaakt van het streven naar betere afspraken over het leerlingenvervoer. In de onderwijsparagraaf zijn verschillende voorstellen opgenomen over het leerlingenvervoer. Afgelopen maanden is veel commotie over de nieuwe verordening op het leerlingenvervoer, waar verschillende bezuinigingsmaatregelingen in zijn verwerkt.

De Boxtelse SP-fractie heeft het leerlingenvervoer in de gemeenteraad al regelmatig aan de kaak gesteld, wat onder meer heeft geleid tot een initiatief vanuit de gemeente om ouders te betrekken bij de communicatie rondom de aanvragen leerlingenvervoer. In het verkiezingsprogramma ‘Boxtel: 100% sociaal’ heeft de SP daar een vervolg op gegeven.

Voorstellen leerlingenvervoer

Lijsttrekker en huidig fractievoorzitter Eric van den Broek: ‘Wij hebben diverse concrete voorstellen in ons verkiezingsprogramma opgenomen over het leerlingenvervoer. De regels rondom het leerlingenvervoer moeten beter. Ten eerste moet bij een beoordeling voor leerlingenvervoer de mening van de schoolarts binnen het speciaal onderwijs veel meer worden betrokken. Bij een afwijzing van het leerlingenververvoer per taxibus moet de gemeente kunnen aantonen dat een leerling zelfstandig of met begeleiding gebruik kan maken van een fiets of openbaarvervoersvoorziening. Er dient een structureel platform van ouders te komen dat de gemeente adviseert over de inhoud en procedure van het leerlingenvervoer. En de verordening leerlingenvervoer moet aangepast worden, onder andere op het punt van maximaal gehanteerde reistijd van 4 uur per dag voor ouders.’

Het leerlingenvervoer zal vanuit de SP een belangrijk punt van aandacht zijn bij eventuele collegeonderhandelingen.

Reactie toevoegen

U bent hier