h

SP vraagt opnieuw aandacht voor leerlingenvervoer

14 januari 2014

SP vraagt opnieuw aandacht voor leerlingenvervoer

De Boxtelse SP-fractie heeft gisteren in de commissie maatschappelijke zaken opnieuw aandacht gevraagd voor de problemen in het leerlingenvervoer. Bij de behandeling van de aandachtspuntenlijst (afsprakenlijst) benadrukte commissielid Eric van den Broek van de SP dat er tot op heden weinig gedaan is met de kritiek die ouders en de SP een aantal maanden geleden naar voren hebben gebracht over de verordening voor het  leerlingenvervoer, de communicatie vanuit het gemeentebestuur en de behandeling van individuele aanvragen. De SP benadrukte nogmaals dat de gemeente hier extra aandacht aan moet besteden.

Ouders nog niets gehoord
'Ik mis in de aandachtspuntenlijst de afspraken die gemaakt zijn over het leerlingenvervoer', zei fractievoorzitter Eric van den Broek van de SP maandagavond in de commissievergadering. 'Dat is een heel slechte zaak. Er zijn harde toezeggingen door verantwoordelijk wethouder De Man gedaan, dat ouders betrokken zouden worden bij een evaluatie van de verordening en het opstellen van documenten betreffende de communicatie en aanvraagprocedure. Steeds vaker horen wij echter geluiden dat diezelfde ouders nog steeds niets van de wethouder en het gemeentebestuur hebben gehoord. Dat kan natuurlijk niet', aldus Van den Broek. 'Die afspraken zouden eind 2013 al zijn opgepakt.'
 
In februari op de agenda
Wethouder Willy van de Langenberg verving gisteren verantwoordelijk wethouder De Man, die door trieste familieomstandigheden afwezig was. Hij zegde toe actie te zullen ondernemen naar aanleiding van het pleidooi van de SP: 'Deze toezegging is gedaan, dus we komen daarop terug in de commissievergadering van februari.'
 
De verordening van het leerlingenvervoer leidde eerder tot veel commotie door de bezuinigingsmaatregelen en gebrekkige communicatie vanuit de gemeente. De SP blijft deze kwestie kritisch volgen.

Reactie toevoegen

U bent hier