h

Boxtelse fracties SP en D66 willen debat en snelle actie leerlingenvervoer

5 augustus 2013

Boxtelse fracties SP en D66 willen debat en snelle actie leerlingenvervoer

De fracties van de SP en D66 hebben aan de leden van het college en de gemeenteraad gevraagd om de commissievergadering maatschappelijke zaken toch door te laten gaan, om te kunnen debatteren over het leerlingenvervoer. De bezuinigingen en veranderde (strengere) beoordelingscriteria c.q. richtlijnen, hebben de afgelopen maanden tot veel commotie bij ouders geleid. En ouders zitten nu vlak voor het schooljaar nog steeds in onzekerheid.

De commissie maatschappelijke zaken van 12 augustus 2013 zou eigenlijk niet doorgaan vanwege het gebrek aan agendapunten. SP en D66 willen nu dat er nog deze week duidelijkheid en/of een oplossing komt en anders wil men toch vergaderen.

Daarbij was eerder in de gemeenteraad (op 23 november 2010) afgesproken dat de commissie maatschappelijke zaken vooraf geïnformeerd zou worden over de toepassing van en de verandering in de beleidslijnen. In de vergadering van 23 november 2010 stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met bezuinigingen op het leerlingenvervoer. D66 en SP probeerden dat toen nog te vergeefs met een amendement te versoepelen.

Nu duidelijkheid
Fractievoorzitter Eric van den Broek licht het initiatief van de SP en D66 toe: 'De ouders zitten nu al wekenlang in onzekerheid. De gemeente heeft de toepassing van de nieuwe richtlijnen weliswaar uitgesteld tot oktober, maar dat is voor ouders absoluut geen verlichting van hun zorgen. Zij willen graag voor het schooljaar duidelijkheid of de bereikbaarheid van de school voor hun kinderen een probleem gaat worden of niet. Het is weer hetzelfde deuntje met dit college: eerst veel onrust zaaien en dan pas zorgvuldigheid zoeken. Er moet wat D66 en SP betreft nu duidelijkheid komen.'

Brief aan College van B&W over leerlingenvervoer.

 

U bent hier