h

Nieuws uit 2008

23 oktober 2008

Fractie SP wil schuldenproblemen in Boxtel voorkomen

De SP heeft in de commissiebehandeling van de Gemeentebegroting, voorstellen gedaan om schulden te voorkomen. Tevens wil de SP-fractie het niet-gebruik van voorzieningen nog verder terugdringen.

Lees verder
22 oktober 2008

SP zet in op westelijke parallelweg op tracé huidige A2

De Boxtelse SP-fractie heeft gisteren in de commissie Ruimtelijke Zaken een voorschot genomen op de behandeling van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP), dat in december in de Gemeenteraad behandeld wordt.

Lees verder
16 oktober 2008

Wijken moeten een afspiegeling van de Boxtelse samenleving zijn

Afgelopen dinsdag boog de commissie Ruimtelijke Zaken zich in een themabijeenkomst over de nieuwe woonvisie voor de gemeente Boxtel. De SP sprak zich uit voor gemengde wijken die een afspiegeling vormen van de Boxtelse samenleving.

Lees verder
15 oktober 2008

St. Joseph stopt met in rekening brengen wachtlijstbelasting

De Boxtelse SP-fractie heeft enige tijd geleden bij St. Joseph aan de bel getrokken, om een einde te maken aan het in rekening brengen van zogenaamde wachtlijstbelasting bij woningzoekenden. Gisteren verklaarde St. Joseph-directeur Rob Dekker dat de wachtlijstbelasting zal verdwijnen en nu al niet meer in rekening wordt gebracht.

Lees verder
11 oktober 2008

SP stelt opnieuw vragen over vliegverkeer Eindhoven Airport

De Boxtelse SP-fractie heeft in de afgelopen raadsvergadering in het vragenhalfuurtje opnieuw vragen gesteld over het toegenomen vliegverkeer, dat dagelijks over de wijken Oost en In Goede Aarde dendert.

Lees verder
10 oktober 2008

Vergunning zondagopenstelling Albert Heijn kan niet geweigerd worden

Afgelopen dinsdag boog de Gemeenteraad zich over de vergunningsprocedure rondom de zondagopenstelling van supermarkt Albert Heijn aan de Prins Hendrikstraat. Uit de discussie bleek dat het Boxtelse college geen juridische middelen had om de vergunning te weigeren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier