h

Nieuws uit 2008

17 januari 2008

SP gaat in 2008 afstand in ledental met CDA en PvdA verder verkleinen

De SP is sinds 2006 de derde partij van Nederland in ledental. De partij rekent er op dat in 2008 fikse ledengroei wordt gerealiseerd, om zo de afstand naar PvdA en CDA te verkleinen. Ook in Boxtel is men al flink op schot. In het afgelopen jaar konden al 40 nieuwe leden worden bijgeschreven.

Lees verder
10 januari 2008

Raadsdiscussie over Algemene Begraafplaats Munsel

Afgelopen dinsdag werd gedicussieerd over het raadsvoorstel over de inrichting het beleid van de Algemene Begraafplaats Munsel. Dit beleid wordt beinvloed door de beperkte capaciteit, die in de nabije toekomst lijkt te gaan ontstaan. De Boxtelse SP-fractie heeft gepleit voor meer mogelijkheden voor persoonlijke wensen bij begraven. 'Een begrafenis is een heel emotionele en persoonlijke gebeurtenis. Dat moet een plaats krijgen in het beleid', zei raadslid Eric van den Broek tijdens de discussie.

Lees verder
9 januari 2008

SP-fractie ondersteunt voorstel Seniorenraad: proef tijdelijke woonunits Mantelzorg

Deze week werd in de commissie Ruimtelijke Zaken gediscussieerd over de inwoningsnotitie. Dit beleidsstuk regelt vooral de mogelijkheden tot inwoning van familie in aanbouwen en aparte bebouwingen op percelen. De Boxtelse SP-fractie plaatste de discussie vooral in het licht van de mogelijkheden voor Mantelzorg en ongewenste ontwikkelingen in (extra) bebouwing op percelen. Een suggestie van de Seniorenraad sluit uitstekend aan op de ideeen van de SP.

Lees verder
8 januari 2008

SP Boxtel pleit voor overgangsregeling herindicatie huishoudelijke hulp

De Boxtelse SP-fractie heeft bij het College van B&W gepleit voor een overgangsregeling in het kader van herindicatie voor de huishoudelijke hulp. Aanleiding is de herindicering voor de hulp in de huishouden, op basis van het nieuwe WMO-beleid.

Lees verder
7 januari 2008

SP-fractie dringt aan op snelle verkeersmaatregelen In Goede Aarde

De Boxtelse SP-fractie heeft een brandbrief naar het College van B&W gestuurd, waarin zij aandringt op snelle verkeersmaatregelen. In een onlangs gehouden buurtenquête blijkt dat wijkbewoners bijna unaniem vinden dat de verkeersveiligheid van de wijk ernstig in gevaar is.

Lees verder
4 januari 2008

40 nieuwe leden in 2007

Het afgelopen jaar heeft de SP afdeling Boxtel 40 nieuwe leden in kunnen schrijven: 34 werden huis aan huis gemaakt door ‘oude rot’ Willem van Meurs en 6 via de landelijke partij.

Lees verder

Pagina's

U bent hier