h

Nieuws uit 2019

30 december 2019

Wethouder bezoekt traditioneel Kerst-Inn op Tweede Kerstdag

Foto: SP

Gewapend met een paar dozen bonbons bezocht SP-wethouder Eric van den Broek Tweede Kerstdag de Kerst-Inn in gemeenschapshuis De Rots. Het bezoek van de wethouder aan deze jaarlijkse kerstactiviteit begint inmiddels een traditie te worden.

Lees verder
24 december 2019

Boxtels beleid Participatiewet werpt vruchten af

Met als verantwoordelijk portefeuillehouder SP-wethouder Eric van den Broek boekt de gemeente Boxtel goede resultaten met de uitvoer van de Participatiewet. Tegen de landelijke stroom in. Met de komst van de Participatiewet in 2015 is het wettelijk kader en de rijksbijdrage voor doelgroepen veranderd. Het betekende een stop voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een beperkte toegang tot de Wajong. De uitkeringen voor de bijstand bleven gelijk, maar de doelgroep steeg voor de gemeente, omdat er minder mensen in de WSW en Wajong komen.

Lees verder
23 december 2019

Nieuwe samenwerking gemeente en ondernemers Ladonk

Afgelopen week voerde de gemeente gesprekken met een aantal ondernemers op Ladonk over een verdere samenwerking tussen beide partijen. De gesprekken vloeien voort uit het eerder opzeggen van het convenant met ondernemersorganisatie SPIN. Gepoogd wordt nu om een zogeheten Bedrijven Investerings Zone (BIZ) op te zetten. SP-wethouder Eric van den Broek gaat met een initiatiefgroep van ondernemers aan de slag om dit te realiseren.

Lees verder
20 december 2019

Wethouder steunt initiatief bewoners en ondernemers Selissenwal

Foto: SP

Vorige week overhandigde SP-wethouder Eric van den Broek een cheque ter waarde van € 1.000,= aan Bart van Roosmalen (winkeliers Selissenwal) en Frans van Erve (wijkplatform) Selissenwal. Het bedrag werd uitgereikt naar aanleiding van hun burgerinitiatief om rondom de kerstperiode, de wijk Selissenwal mooi aan te kleden met gezellige verlichting en een kerstkunstwerk in het hart van de wijk.

Lees verder
16 december 2019

Geef de kinderen een fijne kerst

Foto: SP

Duizenden ouders zijn door de Belastingdienst onterecht beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag. Vele ouders zitten nog diep in de schulden. De kinderen zijn de dupe, want zij groeien op in armoede, hebben te maken met huisuitzettingen en gescheiden ouders.

Lees verder
3 december 2019

SP-enquête: tevredenheid in deel van Oost, maar ook buurtergernissen

De SP heeft onlangs een buurtenquête gehouden in het gedeelte van Boxtel-Oost dat begrensd wordt door de straten Europalaan, R. Schumannlaan en Hobbendonkseweg (inclusief Oosterpad). In totaal zijn 400 formulieren opgehaald. Er is gevraagd naar wat er goed gaat in de straat/buurt en wat er niet goed gaat, wat er beter kan. Middels een pamflet zijn alle bewoners in kennis gesteld van de uitkomsten. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier