h

Boxtels beleid Participatiewet werpt vruchten af

24 december 2019

Boxtels beleid Participatiewet werpt vruchten af

Met als verantwoordelijk portefeuillehouder SP-wethouder Eric van den Broek boekt de gemeente Boxtel goede resultaten met de uitvoer van de Participatiewet. Tegen de landelijke stroom in. Met de komst van de Participatiewet in 2015 is het wettelijk kader en de rijksbijdrage voor doelgroepen veranderd. Het betekende een stop voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een beperkte toegang tot de Wajong. De uitkeringen voor de bijstand bleven gelijk, maar de doelgroep steeg voor de gemeente, omdat er minder mensen in de WSW en Wajong komen.

Wetswijziging
‘Er zitten best een aantal goede elementen in de wet, namelijk mensen aan de slag krijgen, de verplichting van overheidsorganisaties om mensen met beperkingen aan de slag te krijgen en het sturen op de werkgeversaanpak, maar de snelheid van de invoering was groot, de maatregelen waren rigoreus en in de nieuwe wet zat vooral ook een bezuinigingsmotief’, zegt Eric van den Broek over de nieuwe Participatiewet. ‘Je kunt wel snel de wet en systemen veranderen, maar daarmee poets je niet weg dat er kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt zijn die nu eenmaal ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen doen in de maatschappij. Dat is een ernstige denkfout in de nieuwe wet.’

Dat laat overigens onverlet dat er volgens de wethouder meer mogelijkheden liggen om mensen aan de slag te krijgen in Boxtel: ‘Daar zijn we dan ook fiks op gaan sturen.’

Verandering in wet door WSD goed opgepakt
‘De gemeenten die de WSD vormen hebben in eerste instantie eigenlijk goed gehandeld met het sluiten van een zogenaamd transitiearrangement, waardoor de natuurlijke uitstroom van mensen in de sociale werkvoorziening werd gecompenseerd door aanmelding van nieuwe participatiewetters uit de gemeentelijke bestanden. Dat gaf de gemeenten tijd om goed stil te staan bij het nadenken over de toekomst van de WSD.’

Beleid Boxtel
In Boxtel is het beleid er steeds op gericht geweest al het mogelijke te doen om mensen aan de slag te krijgen. Een aantal mooie resultaten daarvan vonden bijvoorbeeld plaats bij bedrijven als Het Goed, Ecotap, Holland Recycling en Vion. Er is veel tijd en energie gestopt in de werkgeversaanpak. Van den Broek: ‘In een vroegtijdig stadium zijn we gaan werken met een werkmakelaar om de contacten met de arbeidsmarkt te verstevigen, maar ook om werkgevers te ondersteunen in het begeleiden van mensen met beperkingen op de werkvloer. En ook het meedenken in het aanpassen van werkplekken.’

Daarnaast stimuleerde de wethouder een aantal aanpassingen binnen de gemeentelijke organisatie.

Zo hebben er:

  • Bestandscreeningen van het totale uitkeringenbestand plaatsgevonden, waarbij ook arbeidskundig werd gekeken naar mogelijkheden.
  • Zijn mensen uitgenodigd voor sollicitatiebijeenkomsten (speeddates).
  • Zijn begeleiders binnen de gemeente meer gestimuleerd mee te denken in arbeidsmogelijkheden (waar voorheen de nadruk meer lag op zaken als rechtmatigheidstoetsen, beoordeling e.d.).
  • Zijn er klantreizen gemaakt in hoeverre onze processen doelmatig en efficiënt zijn.

Boxtel grootste afnemer WSD
In de gemeenschappelijke regeling is Boxtel al jarenlang de grootste afnemer als het gaat om het aanmelden van mensen met kansen voor een traject en de inkoop van diensten en instrumenten bij de WSD.

Succesvol
Het beleid van de Boxtelse wethouder blijkt succesvol. Eric van den Broek: ‘De laatste drie jaar zijn de uitkeringen gedaald van 406 Participatiewetuitkeringen naar 377, dat is een daling van 29 uitkeringen. Als je dan bedenkt dat dit gelijk staat aan ongeveer 14.000 euro per persoon jaarlijks structureel minder uitkeringenlast, dan kun je het rekensommetje wel maken. Ik denk dat daar ook de kansen voor Boxtel liggen. Werkgevers geven aan dat er best mogelijkheden liggen om mensen met beperking aan het werk krijgen, maar werkgevers hebben behoefte aan ondersteuning in re-integratie, instrumenten om mensen aan de slag te krijgen en meedenken in aanpassing van werkplekken. Denk aan fysieke maatregelen, maar ook de organisatie van het werk, aanpassing werktijden en dergelijke. Daarnaast moet de Werkmakelaar onverminderd meer body krijgen, mag het werkgeversservicepunt meer bekendheid krijgen en verdient de WSD nog meer de rol als specialist in re-integratie.’

Lokaal werkbedrijf
In februari kan de Boxtelse gemeenteraad een voorstel over de toekomst van de WSD tegemoet zien. De SP heeft altijd gepleit voor een lokaal Werkbedrijf. Wethouder Eric van den Broek is blij met de plannen, zoals die begin volgend jaar voorliggen: ‘De solidariteit binnen de gemeenschappelijke regeling wordt gewaarborgd, er ontstaat een lokaal Werkbedrijf door de oprichting van een expertisecentrum en er is lokaal maatwerk mogelijk door Plustaken, die per deelnemende gemeente gaan worden ontwikkeld.’

Reactie toevoegen

U bent hier