h

Nieuws uit 2012

31 december 2012

Namens de SP Boxtel

28 december 2012

Kritische vragen over subsidieverstrekking Walnoot

De fractie van de SP heeft een aantal kritische vragen gesteld over het meningsverschil dat het college met het bestuur van de Walnoot heeft over de subsidieverstrekking aan de Walnoot. Maandag 7 januari aanstaande staat op de agenda van de commissie maatschappelijke zaken de notitie ‘Advies doorontwikkeling gemeenschapshuizen’. In die notitie wordt gesproken over het meningsverschil dat de gemeente kennelijk met het bestuur van de Walnoot heeft over de subsidieverstrekking. De SP wil voor de commissievergadering op 7 januari opheldering over de achtergronden van het meningsverschil.

Lees verder
27 december 2012

Ingezonden brief: Gemeentebestuur moet Wmo jaarlijks evalueren

Volgens wethouder de Man wordt de Boxtelse gemeenteraad pas in 2015 een brede evaluatie van de Wmo voorgelegd. Dit is onaanvaardbaar, omdat een jaarlijkse evaluatie wettelijk verplicht is en ook is opgenomen in de plaatselijke Wmo-verordening die per 1 januari 2012 in werking getreden is.

Lees verder
21 december 2012

Wethouder verdraait discussie De Braken en gaat buiten zijn boekje

Deze week vond in de gemeenteraad een ongemeen felle discussie plaats over de gang van zaken in de aanbestedingsprocedure voor de verkoop van De Braken. Aanleiding waren moties van de SP en D66 die tot doel hadden alle aanbestedingsstukken ter inzage voor raadsleden te krijgen en het stopzetten van de huidige aanbestedingsprocedure. Daarbij is het de fractie van de SP duidelijk geworden dat er in de oorspronkelijk aanbestedingsprocedure wel degelijk geïnteresseerde organisaties zijn geweest die binnen de randvoorwaarden van de gemeente Boxtel De Braken wilde kopen en exploiteren voor Boxtelse verenigingen. 'Als dat echt zo is dan hebben het college en de wethouder heel wat uit te leggen', aldus een zeer boze Eric van den Broek namens de SP tijdens de raadsvergadering.

Lees verder
14 december 2012

SP-vrijwilligers verspreiden 12.000 Jaarkranten

45 vrijwilligers verspreiden deze en volgende week 12.000 Jaarkranten in Boxtel en Liempde. In de krant pakt SP-fractievoorzitter Eric van den Broek het college van B&W hard aan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier