h

Nieuws uit 2007

27 december 2007

Oude Fransiscusschool heeft zijn wegwijzer

Een aantal maanden gelden trokken een aantal oudere bewoners van de oude Fransiscusschool aan de Ons Doelstraat bij SP-raadslid Eric van den Broek aan de bel. Aanleiding was het feit dat de chauffeurs het complex aan de Ons Doelstraat vaak niet konden vinden, omdat het enigszins verscholen ligt achter een rij huizen.

Lees verder
24 december 2007

Meer mensen krijgen recht op uitkering ouderen, gehandicapten en chronisch zieken

Op 18 december heeft het college besloten dat de groep mensen die in aanmerking kan komen voor de uitkering voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken uitgebreid wordt. Hierdoor kunnen ongeveer 50 gezinnen met vaak hoge ziektekosten een extraatje van 208 euro krijgen.

Lees verder
23 december 2007

Evaluatie Wmo positief voor gemeente

De Wet maatschappelijke ondersteuning is per 1 januari 2007 van kracht. De gemeente is verantwoordelijk voor de lichtere vormen van hulp en ondersteuning van de Wmo, waaronder de hulp bij het huishouden. SP-wethouder Ger Wouters is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de wet. Er is nu een notitie uitgebracht waarin het beleid en de uitvoering van de Wmo van het afgelopen half jaar wordt geëvalueerd. De algemene conclusie is dat met tevredenheid teruggekeken kan worden op het eerste halfjaar.

Lees verder
21 december 2007

Aangezicht van Boxtel behouden

In de laatste vergadering van dit jaar heeft de Gemeenteraad gesproken over de welstandsnota, die bouwontwikkelingen in Boxtel regelt. De SP gaf in het raadsdebat aan de welstandsnota te hebben beoordeeld op de ruimtelijke kwaliteit en beeldkwaliteit van gebouwen in Boxtel.

Lees verder
17 december 2007

Voedselbank heeft tijdelijke huisvesting

Vanmiddag tekenen de Voedselbank en de gemeente een overeenkomst, die de Voedselbank voorziet in tijdelijke huisvesting in de voormalige peuterspeelzaal bij Oosterhof. De Boxtelse SP-fractie, die actief heeft geijverd voor de huisvesting is verguld met deze oplossing.

Lees verder
14 december 2007

SP in Boxtel de boer op voor popmuziek

De Boxtelse SP-afdeling gaat in Boxtel actievoeren om Popmuziek meer onder de aandacht van de politiek te brengen. In 2006 diende de SP de Initiatiefnota Oorstrelend en Hartveroverend in. Even was er echt aandacht voor popmuziek in de Nederlandse politiek. De nota resulteerde in een Videoclipfonds en een aantal toezeggingen, maar echte spijkers met koppen wilde de meerderheid van de Kamer toen niet slaan. Via een handtekeningenactie probeert de SP popmuziek wederom onder de aandacht te krijgen. In Boxtel zullen handtekeningenlijsten worden verspreid en zullen SP’ers bij evenementen handtekeningen ophalen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier