h

Meer mensen krijgen recht op uitkering ouderen, gehandicapten en chronisch zieken

24 december 2007

Meer mensen krijgen recht op uitkering ouderen, gehandicapten en chronisch zieken

Op 18 december heeft het college besloten dat de groep mensen die in aanmerking kan komen voor de uitkering voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken uitgebreid wordt. Hierdoor kunnen ongeveer 50 gezinnen met vaak hoge ziektekosten een extraatje van 208 euro krijgen.

Verantwoordelijk wethouder Ger Wouters (SP) over deze maatregel: ‘de mensen die een WWB-uitkering hebben, maar die toch op medische gronden volledig arbeidsongeschikt zijn én mensen met een laag inkomen die komend jaar door de zorgverzekeraar aangemerkt worden als chronisch ziek, kunnen vanaf 2008 in aanmerking komen voor de 208,11 euro extra bijzondere bijstand.’

Inwoners van Boxtel die denken in aanmerking te komen voor deze extra inkomensondersteuning, kunnen voor een aanvraag en voor informatie terecht bij Loket Wegwijs. De gemeente gaat via allerlei kanalen proberen om zelf de mensen uit deze doelgroep op te sporen. SP-raadslid Eric van den Broek is verheugd over deze ontwikkeling: ‘dit is een maatregel die de armoede verder terugdringt, dat is een goede zaak. Voor enkele tientallen gezinnen die het goed kunnen gebruiken betekent dit extraatje een welkome verrassing.’

U bent hier