h

Aangezicht van Boxtel behouden

21 december 2007

Aangezicht van Boxtel behouden

In de laatste vergadering van dit jaar heeft de Gemeenteraad gesproken over de welstandsnota, die bouwontwikkelingen in Boxtel regelt. De SP gaf in het raadsdebat aan de welstandsnota te hebben beoordeeld op de ruimtelijke kwaliteit en beeldkwaliteit van gebouwen in Boxtel.

Fractievoorzitter Eric van den Broek gaf aan dat dat de beeldkwaliteit belangrijk is voor ruimtelijk beleid in Boxtel: 'Het bepaalt toch het aangezicht van de Gemeente', aldus Van den Broek.

De SP-fractie was het dan ook niet eens met de partijen die in Boxtel meer welstandsvrij willen en dus meer ongecontroleerde bouwontwikkelingen in Boxtel voorstaan.

Diverse partijen, zoals Balans en DPBL, pleitten in de vergadering met name over meer mogelijkheden in het buitengebied. Eric van den Broek reageerde daar als volgt op: 'In de wijken maar ook op de bedrijfsterreinen leggen we vaak ook een hoge beeldkwaliteit op bij het ontwerpen van gebouwen. Zouden we dit in het buitengebied deels moeten loslaten, terwijl gebouwen daar vaak aan alle vier de kanten in het zicht staan? Wij kiezen daar niet voor.'

Een meerderheid van de Boxtelse partijen was het eens met de mening van de SP-fractie en ondersteunde uiteindelijk de wens om handhaving van de beeldkwaliteit en het aangezicht van Boxtel.

U bent hier