h

Nieuws uit 2007

12 december 2007

Boxtel start met Home-start

De gemeente Boxtel gaat, onder leiding van SP-wethouder Ger Wouters binnenkort beginnen met het project Home-start, wat al in veel andere gemeenten veel mensen heeft kunnen helpen bij het opvoeden van hun kinderen.

Lees verder
5 december 2007

Vervoer lpg niet meer over Brabants spoor

Vanaf volgend jaar wordt de lpg voor Duitsland vervoerd via de Betuweroute. Na Shell heeft nu ook BP verklaard de lpg-transporten niet langer over de spoorroute door Brabant te vervoeren, maar het transport te verleggen naar de veiliger Betuweroute. Dat bericht was vandaag te lezen in een artikel in Brabants Dagblad. Goed nieuws voor de Boxtelse SP-afdeling die in de begrotingsbehandeling van dit jaar een motie indiende tegen de gevaarlijke treintransporten.

Lees verder
5 december 2007

Beantwoording vragen zorgcollectief minima

De Boxtelse SP-fractie heeft deze week vragen gesteld over vermeende problemen die Boxtelse minima zouden kunnen hebben met het zorgcollectief dat in Boxtel is afgesloten met verzekeraars CZ en VGZ.

Lees verder
4 december 2007

Gemeente verhoogt bijdrage collectieve ziektekostenverzekering minima

Het college van B&W heeft besloten om de gemeentelijke bijdrage in de premie voor de collectieve ziektekostenverzekering van mensen met een laag inkomen te verhogen van 7,90 naar 11,90 euro per maand. Daarmee compenseert de gemeente de nadelige effecten van rijksbeleid per 1 januari 2008 met betrekking tot de ziektekostenverzekering. De collectieve ziektekostenverzekering wordt daarmee voor deelnemers nog goedkoper.

Lees verder
3 december 2007

Vragen SP-fractie over zorgcollectief minima

Naar aanleiding van berichtgeving in Brabants Dagblad dat minima in Tilburg in de problemen zijn gekomen door een foutieve uitvoer van het zorgcontract bij CZ, heeft de Boxtelse SP-fractie bij de Gemeente aan de bel getrokken.

Lees verder
30 november 2007

Gemeentelijke informatie vaststelling Velder

Op de website van de Gemeente Boxtel staat inmiddels ook een toelichting op de besluitvorming rondom het bestemmingsplan Velder.

Lees verder

Pagina's

U bent hier