h

Nieuws uit 2008

19 november 2008

Meldweek Postpersoneel van start

De SP heeft een meldweek voor mensen die werkzaam zijn in de post. Na het magere CAO-akkoord tussen enkele postbedrijven en vakbonden zal de Postwet binnenkort weer in de Tweede Kamer besproken worden, daarom wil de SP weten wat er leeft onder het postpersoneel. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen: “De grootste vakbond en het grootste postbedrijf zijn niet akkoord met de CAO en we horen regelmatig klachten over verdwijnende banen en pesterijen op de werkvloer. Wij willen dus weten wat er precies aan de hand is, en van wie kan je dat beter horen dan van de werknemers zelf?”

Lees verder
18 november 2008

Drie SP-moties aangenomen

In de begrotingsbehandeling zijn drie van de vier SP-moties aangenomen. Daarmee wordt de toegankelijkheid van straten en instellingen voor visueel beperkten verbeterd, worden kinderen via een ideeënwedstrijd meer bij hun buurt betrokken en komt er aandacht voor bewustmaking van kinderen in de hoogste groepen van het basisonderwijs om schulden te voorkomen.

Lees verder
17 november 2008

Openbare avond over de kredietcrisis

Op woensdagavond 26 november organiseert SP Eindhoven een openbare avond over de kredietcrisis, vanaf 19.30 uur in de raadszaal van het stadhuis in Eindhoven. De avond gaat over het pakket aan maatregelen dat de SP-fractie in de 2de Kamer voorgesteld heeft, en over de gevolgen van de crisis voor de pensioenen.

Lees verder
13 november 2008

SP Oirschot houdt enquête in Gildewijk

De SP Werkgroep Oirschot heeft een paar maanden geleden een enquête gehouden in de Gildewijk. Van de 129 adressen hebben 79 bewoners een enquêteformulier ingevuld. Dat is een (hoge) respons van 60 procent. Bewoners reageerden positief op het initiatief van de SP. Over het algemeen zijn bewoners tevreden over het wonen en leven in hun wijk, maar zij geven ook zaken aan die verbeterd kunnen worden in hun wijk en in Oirschot. Sander Putmans van de Werkgroep Oirschot overhandigde het rapport aan de gemeente en Woningbedrijf Oirschot.

Lees verder
10 november 2008

Fractie SP stelt betaald parkeren in Baroniestraat aan de kaak

Naar aanleiding van de buurtenquête Breukelen en daarop volgend specifiek onderzoek in de Baroniestraat, heeft de SP het betaald parkeren aan de kaak gesteld. Veel van de bewoners geven aan dat het betaald parkeren niet meer nodig is nu de publiekstrekkende winkels uit de straat zijn vertrokken. De SP heeft er vragen over gesteld aan het College van B&W.

Lees verder
6 november 2008

SP steunt vrachtwagenverbod Kalksheuvel

Het college van B&W heeft besloten om, als proef van een half jaar, het doorgaand vrachtverkeer te weren uit de wijk Kalksheuvel. SP-fractievoorzitter Eric van den Broek juicht deze maatregel toe.

Lees verder

Pagina's

U bent hier