h

Nieuws uit 2008

4 december 2008

Raadsleden SP onderzoeken onderhoud huurwoningen

De Boxtelse SP-raadsleden Eric van den Broek en Nick Geerlings hebben gisterenavond huis-aan-huis enquêtes afgenomen in de Van Ranstraat, Ridder van Cuijkstraat, Hertogenstraat, Jan van Brabantstraat en de Doornakkerlaan. De SP'ers vroegen de bewoners van de huurwoningen in deze straten naar de kwaliteit en de onderhoud van de woningen. De enquête is voortgekomen uit de wijkenquête die de SP eerder dit jaar in Breukelen organiseerde.

Lees verder
3 december 2008

Fel debat over Boxtels verkeersplan

Gisterenavond heeft in de commissie Ruimtelijke Zaken een fel debat plaatsgevonden over de verkeersplannen van de Gemeente Boxtel. Aan de orde was het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP), waarin de totale Boxtelse verkeerssituatie voor de komende jaren wordt beschreven. De SP pleitte in de al jaren lopende discussie voor duidelijke besluiten en meer aandacht voor het openbaar vervoer en het langzame verkeer.

Lees verder
1 december 2008

SP wil aanpak oneffen stoepen Zandvliet, Van der Voortweg en Speelmanstraat

Onlangs werd door de gemeenteraad een half miljoen euro uitgetrokken voor het opknappen van stoepen, fiets- en wandelpaden. Per brief heeft de SP-fractie aan het college van B&W gevraagd om daarin ook de stoepen mee te nemen van de straten Zandvliet, Van der Voortweg en Speelmanstraat, omdat in de praktijk gebleken is dat daar gevaarlijke situaties voorgekomen zijn.

Lees verder
1 december 2008

Tienduizend kranten in Boxtel en Oirschot over de kredietcrisis

De SP-afdeling Boxtel en de Werkgroep Oirschot verspreiden deze weken huis aan huis 10.000 kranten met het antwoord van de SP op de kredietcrisis. De krant heeft als veelzeggende titel: ‘HET MOET NU ANDERS’.

Lees verder
25 november 2008

Bewoners Kalksheuvel willen verbod op vrachtverkeer

Al jarenlang schreeuwen de bewoners van Buurtschap Kalksheuvel om politieke aandacht voor de verkeersoverlast in hun buurt. Deze roep om aandacht richt zich vooral op de onacceptabele verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid, die bewoners al tientallen jaren ervaren. Het Boxtelse College van B&W heeft inmiddels besloten een proef uit te voeren met een verbod op vrachtverkeer door Kalksheuvel. Verschillende partijen hebben zich inmiddels negatief uitgelaten over zo’n verbod. Uit een gisterenavond door de Boxtelse SP-fractie georganiseerde buurtenquête blijkt dat een overgrote meerderheid van de bewoners van Kalksheuvel vóór een proef op het verbod op vrachtverkeer is.

Lees verder
20 november 2008

Half miljoen voor aanpak stoepen, fiets- en voetpaden

Een voorstel in de begrotingsbehandeling van de coalitiepartijen PvdA, Combinatie’95, SP en CDA om 250.000 euro uit te trekken om stoepen, fiets- en voetpaden te verbeteren, werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen. De gemeente legt daar vanuit het budget Sociale Zaken eenzelfde bedrag bij. Daarmee komt een half miljoen beschikbaar om kleine ergernissen aan te pakken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier