h

Nieuws uit 2008

31 oktober 2008

Remi Poppe deelt kranten uit in Oirschot

SP Tweede Kamerlid Remi Poppe heeft gisteravond met SP’ers uit Oirschot en Boxtel de landelijke ZO-krant uitgedeeld in de wijk De Pullen in Oirschot. Huis aan huis werd aangebeld en een praatje gemaakt met bewoners over de wijk en hen de vraag gesteld hoe het met hun koopkracht gesteld is. Bewoners reageerden enthousiast op dit SP-initiatief.

Lees verder
29 oktober 2008

Sociale voorstellen SP in begrotingsbehandeling

In de eerste termijn van de begrotingsbehandeling heeft de SP gisteren 4 moties ingediend. Samen met de coalitiepartijen werd daarbij een amendement ingediend om kleine (verkeers-)ergernissen in wijken op te lossen. Fractievoorzitter Eric van den Broek geeft uitleg over de voorstellen.

Lees verder
28 oktober 2008

SP deelt pamfletten uit bij de WSD

Vanmorgen hebben SP-raadslid Nick Geerlings en bestuurslid Willem van Meurs pamfletten uitgedeeld aan werknemers van de WSD. Begin oktober kwam de ‘commissie De Vries’ met een advies voor de regering over de toekomst van de sociale werkvoorziening. De Tweede Kamer moet daarover nog beslissen. Via het pamflet vraagt de SP de mening van de werknemers.

Lees verder
26 oktober 2008

College met SP doet het goed

In de huidige beleidsperiode van 2006 tot 2010, wordt onder Boxtelaren onderzocht hoe tegen het gemeentebestuur wordt gekeken. Dit onderzoek heet 'De staat van Boxtel' en de resultaten geven aan dat Boxtelaren in dit onderzoek positief zijn over de gemeente.

Lees verder
25 oktober 2008

Voorstel voor uitbreiding buurtbussennetwerk in Boxtel

De Boxtelse SP-fractie heeft deze week plannen gepresenteerd om het openbaar vervoer in Boxtel te verbeteren. De SP wil daartoe het buurtbussennetwerk in Boxtel uitbreiden en beter laten aansluiten op het regionaal openbaar vervoer.

Lees verder
24 oktober 2008

Boxtelse SP-fractie neemt het op voor visueel gehandicapten

De SP gaat voorstellen doen, om de toegankelijkheid van de Boxtelse straat en Boxtelse instellingen te verbeteren voor blinden en slechtzienden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier