h

Nieuws uit 2008

18 september 2008

Vragen naar realiteitsgehalte trace Ladonk-Kapelweg

De Boxtelse SP-fractie heeft dinsdagavond vragen gesteld over het realiteitsgehalte van de plannen voor een ontsluitingsweg Ladonk-Kapelweg. De SP stelde de vragen tijdens de informatiebijeenkomst over het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP).

Lees verder
17 september 2008

Sp blij met convenant: zandvliet blijft groen

Groenvoorzieningen blijven behouden voor de wijk Zandvliet. Dat is één van de gevolgen van een convenant dat gesloten is tussen de belangengroep Zandvliet en de gemeente. De SP feliciteert de bewoners met het behaalde resultaat.

Lees verder
15 september 2008

SP tevreden over lokale ondersteuning gehandicapten

Boxtelse gehandicapten hoeven voor ondersteuning niet meer naar organisatie MEE in Den Bosch, maar kunnen terecht in hun eigen woonplaats. Onlangs hebben de Boxtelse wethouders van Aert (jeugd) en Wouters (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de heer Bertrams, regiodirecteur MEE een samenwerkingsovereenkomst getekend. De SP vindt dit een goede zaak.

Lees verder
12 september 2008

Onderzoek CINOP bevestigt omvang laaggeletterdheid in Boxtel

Deze week werd in de Gemeenteraad van Boxtel unaniem een SP-motie aangenomen voor aanpak van laaggeletterdheid in Boxtel. In een onlangs verschenen onderzoeksrapport van CINOP wordt de omvang van het probleem van laaggeletterdheid in Boxtel bevestigd.

Lees verder
10 september 2008

Motie SP aanpak Boxtelse laaggeletterdheid unaniem aangenomen

Gisteren is in de raadsvergadering de motie waarin de SP-fractie pleit voor een brede aanpak tegen ongeletterdheid, unaniem door de Gemeenteraad aangenomen. Hierdoor zal er nu een brede aanpak in Boxtel komen, waar zowel werkgevers als maatschappelijke organisaties bij betrokken zullen worden.

Lees verder
9 september 2008

SP lanceert voorstel voor realisering natuurtheater in Park Molenwijk

Dinsdag heeft de Boxtelse SP-fractie een voorstel gelanceerd om in Park Molenwijk een natuurtheater te realiseren. Als eerste stap daar naartoe stelt de SP voor om de kiosk op de markt te verplaatsen naar Park Molenwijk. De kiosk dreigt in de weg te staan van het aankomende bouwverkeer dat werk gaat maken van Plan De Croon.

Lees verder

Pagina's

U bent hier