h

Nieuws uit 2008

25 september 2008

Geen nieuwe plannen invoering Diftar

Dinsdagavond werd in de commissie Ruimtelijke Zaken gediscussieerd over het afvalstoffenplan. In dit plan wordt geregeld hoe Boxtel omgaat met de inzameling van afval en hoe het afval gescheiden wordt. Uit de discussie bleek andermaal dat invoering van gedifferentieerde afvalstoffentarieven (Diftar) in Boxtel niet nodig. De huidige wijze van het inzamelen van afvalstoffen volstaat.

Lees verder
24 september 2008

Podium Boxtel geschikt voor filmvoorstellingen

De theaterzaal van Podium Boxtel is ook geschikt voor filmvoorstellingen. Dat is gebleken na een proefvoorstelling. Twee initiatiefnemers willen een filmclub starten. Het college van B&W heeft extra geld gereserveerd voor filmvoorstellingen in het theater. De SP is in zijn nopjes met deze ontwikkelingen.

Lees verder
23 september 2008

SP ingenomen met speelruimteplan

In de commissievergadering Maatschappelijke Zaken hebben politieke partijen gisteren unaniem positief gereageerd op het Speelruimteplan dat door SP-wethouder Ger Wouters werd gepresenteerd. Het Speelruimteplan regelt normen om in alle Boxtelse wijken spannende en uitdagende speelplekken voor kinderen en jeugd te realiseren.

Lees verder
22 september 2008

Plan SP tegen Boxtelse overlast hondenpoep

De Boxtelse SP-fractie heeft voorstellen gedaan om de hondenpoepoverlast in Boxtel aan te pakken. Hondenpoepoverlast komt naar aanleiding van de door de SP georganiseerde buurtenquêtes uit de bus als één van de grootste ergernissen van Boxtelaren.

Lees verder
21 september 2008

Wmo-cliëntdagen groot succes

De twee bijeenkomsten van gebruikers van Wmo-voorzieningen van afgelopen week zijn een groot succes te noemen. SP-wethouder Ger Wouters, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), is tevreden over de opkomst en de tips die hij heeft gekregen om het beleid te verbeteren.

Lees verder
19 september 2008

Huisbezoek bij eerste Wmo-aanvraag voor hulp bij huishouden

Vanaf 1 oktober start het Loket Wegwijs met het thuis bezoeken van mensen die voor de eerste keer een Wmo-aanvraag indienen voor hulp bij het huishouden. De SP-fractie heeft hier meerdere malen voor gepleit en is dan ook verheugd met de koerswijziging.

Lees verder

Pagina's

U bent hier