h

Wmo-cliëntdagen groot succes

21 september 2008

Wmo-cliëntdagen groot succes

De twee bijeenkomsten van gebruikers van Wmo-voorzieningen van afgelopen week zijn een groot succes te noemen. SP-wethouder Ger Wouters, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), is tevreden over de opkomst en de tips die hij heeft gekregen om het beleid te verbeteren.

Massale opkomst
Vorig jaar is op initiatief van wethouder Wouters gestart met de zogeheten Wmo-cliëntdagen. Toen is er met 150 mensen gesproken. Nu zijn er, verspreid over twee dagen, 240 gebruikers van Wmo-voorzieningen op af gekomen. De dagen zijn georganiseerd door de gemeente en de Wmo-adviesraad.

Veel tips om het beleid te verbeteren
Vorig jaar is er met name gesproken over wat de gebruikers van de Wmo zelf belangrijk vinden. Daar kwam uit dat er samenhang in het beleid moest komen, dat goede kwaliteit het belangrijkst is en dat er veel aandacht voor ontmoeten moet zijn. Deze drie zaken zijn toen verwerkt in het beleidsplan Wmo. In de afgelopen twee bijeenkomsten hebben gebruikers verteld hoe zij denken over Loket Wegwijs, de mantelzorgers en hoe die beter ondersteund moeten worden, hoe zij ontmoeten zien en wat daarvoor verbeterd moet worden en wat zij vinden dat er aan de openbare ruimte verbeterd dient te worden. Daar zijn vele bruikbare suggesties uit gekomen.

Wethouder Wouters: 'We gaan met deze suggesties aan de slag om het beleid nog beter en menselijker te maken. Een eerste verbetering is onlangs al ingevoerd door vanaf 1 oktober huisbezoeken te gaan afleggen bij mensen die voor de eerste keer een Wmo-aanvraag voor hulp in de huishouding indienen.'
Huisbezoek bij eerste Wmo-aanvraag voor hulp bij huishouden.

U bent hier