h

Half miljoen voor aanpak stoepen, fiets- en voetpaden

20 november 2008

Half miljoen voor aanpak stoepen, fiets- en voetpaden

Een voorstel in de begrotingsbehandeling van de coalitiepartijen PvdA, Combinatie’95, SP en CDA om 250.000 euro uit te trekken om stoepen, fiets- en voetpaden te verbeteren, werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen. De gemeente legt daar vanuit het budget Sociale Zaken eenzelfde bedrag bij. Daarmee komt een half miljoen beschikbaar om kleine ergernissen aan te pakken.

Kleine ergernissen in de wijken
Uit de SP-wijkenquêtes komt steevast naar voren dat stoepen en voetpaden vaak slecht begaanbaar zijn vanwege losliggende tegels en wortelgroei. Op de WMO-cliëntendagen van dit jaar was de meest gehoorde klacht de slechte onderhoudstoestand van veel stoepen en paden. Met name mensen die gehandicapt of slecht ter been zijn, ondervinden hier veel overlast van. Dit kan ook gevaarlijke vormen aannemen. Er is een geval bekend waarbij een oudere vrouw in een periode van anderhalf jaar twee maal struikelde over te hoog liggende stoeptegels en de ene keer haar linker pols en de andere keer haar rechterpols brak.

Wethouder Wouters: inhaalslag nu mogelijk
Met de invoering van de WMO is bepaald dat alle mensen deel moeten kunnen nemen aan de samenleving en dat betekent dat de begaanbaarheid van stoepen en paden beter moet worden. SP-wethouder Ger Wouters is verantwoordelijk voor de WMO. Hij zegt daar het volgende over: ‘Wij gaan met name stoepen en wandelroutes beter bruikbaar maken voor mensen die slecht ter been zijn. Daar hoort ook het plaatsen van bankjes bij, dat zijn goede ontmoetingsplekken. Ik ben blij met het geld van de gemeenteraad en de gemeente verdubbelt dat. Nu kunnen we pas echt een inhaalslag maken.’

Sociale voorstellen SP in begrotingsbehandeling.

U bent hier