h

700 mantelzorgers krijgen bloemetje van de gemeente

10 december 2008

700 mantelzorgers krijgen bloemetje van de gemeente

In de week van 19 januari krijgen ruim 700 mantelzorgers een bloemetje van de gemeente Boxtel. Daarmee wil de gemeente hen bedanken voor de hulp die ze bieden aan andere mensen. De SP staat achter dit sympathieke gebaar van de gemeente.

WMO-gebruikers maken mantelzorgers bekend
Eind november kregen ruim 1000 WMO-gebruikers een brief van de gemeente met daarin het verzoek om de naam en adres van hun mantelzorgers door te geven. Dan zou de gemeente er voor zorgen dat deze mensen een bloemetje krijgen. De gemeentelijke brief leverde een onverwacht succes op. Ruim 700 personen werden aangemeld als mantelzorger. Kennelijk vinden de WMO-gebruikers dat hun mantelzorgers zo’n bloemetje dubbel en dwars verdiend hebben. Dat is ook de mening van de SP-fractie in de gemeenteraad. SP-raadslid Nick Geerlings: ‘Mantelzorgers slaan zichzelf niet op de borst omdat ze vrijwillig hulp verlenen aan mensen die het nodig hebben. Dat vinden ze over het algemeen heel vanzelfsprekend. Daarom is het leuk dat ze als waardering een bloemetje van de gemeente aangeboden krijgen.’

Bloemetje

Vijf bloemisten ingeschakeld
Het grote aantal aanmeldingen zadelt de gemeente met een probleem op, want het vereist een hele organisatie om er voor te zorgen dat de bloemen bij meer dan 700 adressen bezorgd worden. SP-wethouder Ger Wouters, die verantwoordelijk is voor de WMO en de mantelzorg, zegt er het volgende van: ‘Het is een probleem dat ik hoopte te krijgen, want nu kennen we ruim 700 mantelzorgers in Boxtel. Het adressenbestand van het Steunpunt Mantelzorg kan hierdoor sterk worden uitgebreid. En we kunnen deze mensen bedanken met een bloemetje voor de hulp die zij anderen geven.’ Maar liefst vijf bloemisten uit Boxtel en Liempde zijn ingeschakeld om de bloemen in de week van 19 januari thuis te bezorgen. Het geven van een bloemetje aan de mantelzorgers was één van de suggesties die op de drukbezochte WMO-cliëntdagen was geopperd. Naast het opknappen van stoepen en wandelpaden is dit de tweede aanbeveling die het college van B&W overgenomen heeft.

Wmo-cliëntdagen groot succes.
Half miljoen voor aanpak stoepen, fiets- en voetpaden.

U bent hier