h

SP-fractie pleit voor vrijliggend voetpad Maastrichtsestraat

23 december 2008

SP-fractie pleit voor vrijliggend voetpad Maastrichtsestraat

De Boxtelse SP-fractie heeft het College van B&W in een brief opgeroepen om naast het fietspad aan de Maastrichtsestraat een vrijliggend voetpad te realiseren. Nu maken zowel voetgangers als fietsers gebruik van de het pad aan de Maastrichtsestraat en dat leidt tot onveilige situaties.

In de brief schrijft SP-fractievoorzitter Eric van den Broek dat de Maastrichtsestraat gezien kan worden als een belangrijke verkeersverbinding voor langzaam verkeer tussen wijk Oost en het Boxtelse centrum. 'Het fietspad Maastrichtsestraat tussen de Brederodeweg en winkelcentrum Oosterhof wordt gebruikt door veel fietsers en veel voetgangers. Het is een belangrijke langzaam verkeersroute tussen het centrum, winkelcentrum Oosterhof en wijk Oost. Met name veel oudere voetgangers maken hier gebruik van. Omdat veel voetgangers bij gebrek aan een voetpad gebruik maken van het drukke fietspad, ontstaat er daar een conflictsituatie tussen beide verkeersgroepen. Over het pad fietsen veel scholieren en het pad wordt ook gebruikt door brommers en scooters, hetgeen tot gevaarlijke situaties leidt', zegt Eric van den Broek.

De SP-fractievoorzitter stelt daarbij dat met name ouderen en mensen die slecht ter been zijn, door de situatie gevaar lopen: 'Oudere voetgangers en zij die slecht ter been zijn, voelen zich vaak niet veilig op het fietspad en zijn gedwongen uit te wijken naar het grasveld achter de bomen. Bij slecht weer en door de bekende wateroverlast in wijk Oost, is het daar vaak drassig waardoor het gevaar van uitglijden en kleine ongelukjes aanwezig is.'

Naar de mening van de SP-fractie is dit een onwenselijke situatie waar snel een einde aan gemaakt moet worden. De SP is van mening dat verkeersstromen zoveel mogelijk gescheiden moeten zijn. Dat houdt ook in dat voetgangers zoveel mogelijk gescheiden moeten worden van fietsverkeer. 'Zeker in dit voorbeeld, waar sprake is van een duidelijk conflict en daaruit voortvloeiende gevaarlijke situaties. De aanleg van een vrijliggend voetpad kan dit probleem oplossen. Het zal naar onze mening nog meer voetgangers stimuleren om vanuit het centrum naar winkelcentrum Oosterhof en wijk Oost te gaan en vice versa', aldus raadslid Van den Broek.

De SP-fractie stelt in de brief ook voor om bankjes langs de Maastrichtsestraat te plaatsen, zodat daarmee ook ontmoetingsplaatsen worden gerealiseerd. De kosten voor het voorstel kunnen worden gedekt uit de geldpot die de Gemeenteraad onlangs uittrok voor het oplossen van kleine verkeersergernissen.

Brief aan College van B&W betreft de Maastrichtsestraat.

U bent hier