h

Nieuws van de afdeling

23 september 2021

Waarschijnlijk toch vestiging autobedrijf in Boxtels buitengebied

Foto: SP

De Boxtelse SP-fractie heeft vorige week ambtelijke vragen gesteld over de mogelijke vestiging van een autobedrijf op het terrein van Classic Park aan de Koppenhoefstraat in Liempde. Het Boxtelse beleid was altijd dat een detailhandelsbestemming voor de verkoop van gebruikte auto’s in het buitengebied niet is toegestaan. Uit de beantwoording vanuit het College blijkt dat het College deze functie nu toch voor vijf jaar toe zou willen staan.

Lees verder
22 september 2021

SP vervolgt buurtenquêtes in Munsel/In Goede Aarde

Foto: SP

Aankomende zaterdag 25 september gaan vrijwilligers van de SP huis-aan-huis buurtenquêtes afnemen in wijk Munsel/In Goede Aarde. Het initiatief is een vervolg op de inmiddels jarenlange traditie van de Boxtelse SP om elke zaterdag de diverse wijken in te gaan om bewoners via een korte enquête te bevragen over hun mening over de wijk en wat er in de wijk verbeterd kan worden.

Lees verder
4 augustus 2021

Boegbeeld Willem van Meurs overleden

Foto: SP

Tot ons grote verdriet is afgelopen vrijdag het onbetwiste boegbeeld en mede-oprichter van de SP in Boxtel, Willem van Meurs overleden. Het is onbeschrijfelijk hoeveel hij veel voor gewone mensen in Boxtel, de SP en de Boxtelse politiek heeft betekend. Hij heeft samen met Frits Manders in 1977 de SP afdeling Boxtel opgericht en zat vanaf 1982 maar liefst 24 jaar voor de SP in de Gemeenteraad. In 2006 leidde dat tot het wethouderschap, een functie die hij om gezondheidsredenen slechts kort kon bekleden.

Lees verder
23 juli 2021

Beleidsnotitie Senioren vastgesteld

In de raadsvergadering van dinsdag 20 juli is in de gemeenteraad de
beleidsnotitie Samen Ouder Worden in Boxtel vastgesteld. Via een
amendement heeft de SP-fractie bereikt dat er ook daadwerkelijk geld op de gemeentebegroting wordt vrijgemaakt om het beleid uit te kunnen voeren.

Lees verder
14 juli 2021

SP heeft zorg bij verruiming openingstijden supermarkten

Gisteren vergaderde de Boxtelse Gemeenteraad onder meer over een voorstel om de openingstijden van winkels op zon- en feestdagen. De SP denkt dat dit soort ontwikkelingen vooral in het voordeel van de grootwinkelbedrijven, zoals supermarkten zijn, en heeft zorg bij de positie van kleine winkeliers.

Lees verder
22 juni 2021

SP zeer ontstemd over beantwoording artikel 37-vragen

De SP-fractie heeft haar ongenoegen geuit over de ‘uiterst bedroevende wijze’ waarop het College van B&W vorige week de vragen van de SP over de sloopplannen van JOOST heeft beantwoord. In niet mis te verstane bewoordingen heeft fractievoorzitter Eric van den Broek per brief aandacht gevraagd voor de handelswijze van het College.

Lees verder

Pagina's

U bent hier