h

Nieuws van de afdeling

22 juni 2021

SP zeer ontstemd over beantwoording artikel 37-vragen

De SP-fractie heeft haar ongenoegen geuit over de ‘uiterst bedroevende wijze’ waarop het College van B&W vorige week de vragen van de SP over de sloopplannen van JOOST heeft beantwoord. In niet mis te verstane bewoordingen heeft fractievoorzitter Eric van den Broek per brief aandacht gevraagd voor de handelswijze van het College.

Lees verder
17 juni 2021

SP tegen zelfverrijking steunleden Boxtelse fracties

Vorige week stond er op de agenda een voorstel om de regeling voor ondersteuning van fracties te veranderen. Onder meer werd door diverse fracties zelf voorgesteld om de regeling te verruimen, door het mogelijk te maken om vergoedingen toe te kennen voor steunfractieleden. ‘Dit vinden wij niet kunnen’, zo reageerde fractievoorzitter Eric van den Broek. ‘Wat is een steunfractie meer als andere vrijwilligers, zoals een terreinknecht bij de voetbalverenging of een verkeersregelaar bij de wandelvierdaagse?’.

Lees verder
7 juni 2021

Oud-wethouder Eric van den Broek voorzitter van Stichting Richter Education

Foto: SP

Sinds mei van dit jaar is oud-wethouder Eric van den Broek als voorzitter toegetreden tot het nieuw opgerichte bestuur van de Boxtelse Stichting Richter Education. De Stichting is een organisatie die zich ten doel heeft gesteld om mensen, die op welke manier dan ook ‘buitenspel’ staan in onze samenleving, te helpen hun persoonlijke veerkracht te vergroten. Naast Van den Broek zitten in het bestuur: Liesbeth Scheepens, Penningmeester, Monique Vissers, Secretaris en bestuursleden Nynke de Jong en Carla Renders (tevens  initiatiefneemster van de Stichting). Stichting Richter Education biedt inwoners van een gemeente kansen om hun talenten, vaardigheden en kennis in te zetten en samen te werken aan een betere toekomst.

Lees verder
3 juni 2021

SP vraagt aandacht voor kwetsbare ouderen

Dinsdagavond discussieerde de Gemeenteraad over het ouderenbeleid. Een Boxtelse initiatiefgroep formuleerde de afgelopen jaren een lokale visie en het nieuwe College stelt nu voor om deze visie vast te laten stellen als leidraad voor de komende jaren. 'Een goede zaak', aldus SP-fractievoorzitter Eric van den Broek, 'maar zorg ervoor dat met name kwetsbare ouderen in het beleid worden meegenomen'.

Lees verder
21 mei 2021

Enquête SP in Hertogenstraat en Jan van Brabantstraat over sloop sociale huurwoningen

Foto: SP

SP-vrijwilligers hebben een enquête afgenomen in de Hertogenstraat en Jan van Brabantstraat om van de bewoners zelf te horen wat zij vinden van de plannen van JOOST om hun woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. In totaal gaat het om 38 woningen. De SP heeft hierover een rapport gemaakt dat is aangeboden aan JOOST en het college van B&W. “Eén van de conclusies is dat de communicatie naar bewoners toe te wensen over laat en dat bewoners veel meer bij de plannen betrokken moeten worden”, aldus SP-fractievoorzitter Eric van den Broek.

Lees verder
29 april 2021

SP wil cultuureducatie behouden

Het college van B&W heeft kennelijk nog geen besluit genomen over het verlengen van de zogeheten CmK-regeling (Cultureducatie met Kwaliteit). De fractie van D66 heeft hierover vragen gesteld en de SP heeft zich daarbij aangesloten. Als de regeling niet verlengd wordt heeft dat negatieve gevolgen voor de cultuureducatie op de basisscholen. SP-fractievoorzitter Eric van den Broek vindt het belangrijk dat kunst- en cultuureducatie behouden blijft voor kinderen van de basisscholen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier