h

Nieuws van de afdeling

4 augustus 2021

Boegbeeld Willem van Meurs overleden

Foto: SP

Tot ons grote verdriet is afgelopen vrijdag het onbetwiste boegbeeld en mede-oprichter van de SP in Boxtel, Willem van Meurs overleden. Het is onbeschrijfelijk hoeveel hij veel voor gewone mensen in Boxtel, de SP en de Boxtelse politiek heeft betekend. Hij heeft samen met Frits Manders in 1977 de SP afdeling Boxtel opgericht en zat vanaf 1982 maar liefst 24 jaar voor de SP in de Gemeenteraad. In 2006 leidde dat tot het wethouderschap, een functie die hij om gezondheidsredenen slechts kort kon bekleden.

Lees verder
23 juli 2021

Beleidsnotitie Senioren vastgesteld

In de raadsvergadering van dinsdag 20 juli is in de gemeenteraad de
beleidsnotitie Samen Ouder Worden in Boxtel vastgesteld. Via een
amendement heeft de SP-fractie bereikt dat er ook daadwerkelijk geld op de gemeentebegroting wordt vrijgemaakt om het beleid uit te kunnen voeren.

Lees verder
14 juli 2021

SP heeft zorg bij verruiming openingstijden supermarkten

Gisteren vergaderde de Boxtelse Gemeenteraad onder meer over een voorstel om de openingstijden van winkels op zon- en feestdagen. De SP denkt dat dit soort ontwikkelingen vooral in het voordeel van de grootwinkelbedrijven, zoals supermarkten zijn, en heeft zorg bij de positie van kleine winkeliers.

Lees verder
22 juni 2021

SP zeer ontstemd over beantwoording artikel 37-vragen

De SP-fractie heeft haar ongenoegen geuit over de ‘uiterst bedroevende wijze’ waarop het College van B&W vorige week de vragen van de SP over de sloopplannen van JOOST heeft beantwoord. In niet mis te verstane bewoordingen heeft fractievoorzitter Eric van den Broek per brief aandacht gevraagd voor de handelswijze van het College.

Lees verder
17 juni 2021

SP tegen zelfverrijking steunleden Boxtelse fracties

Vorige week stond er op de agenda een voorstel om de regeling voor ondersteuning van fracties te veranderen. Onder meer werd door diverse fracties zelf voorgesteld om de regeling te verruimen, door het mogelijk te maken om vergoedingen toe te kennen voor steunfractieleden. ‘Dit vinden wij niet kunnen’, zo reageerde fractievoorzitter Eric van den Broek. ‘Wat is een steunfractie meer als andere vrijwilligers, zoals een terreinknecht bij de voetbalverenging of een verkeersregelaar bij de wandelvierdaagse?’.

Lees verder
7 juni 2021

Oud-wethouder Eric van den Broek voorzitter van Stichting Richter Education

Foto: SP

Sinds mei van dit jaar is oud-wethouder Eric van den Broek als voorzitter toegetreden tot het nieuw opgerichte bestuur van de Boxtelse Stichting Richter Education. De Stichting is een organisatie die zich ten doel heeft gesteld om mensen, die op welke manier dan ook ‘buitenspel’ staan in onze samenleving, te helpen hun persoonlijke veerkracht te vergroten. Naast Van den Broek zitten in het bestuur: Liesbeth Scheepens, Penningmeester, Monique Vissers, Secretaris en bestuursleden Nynke de Jong en Carla Renders (tevens  initiatiefneemster van de Stichting). Stichting Richter Education biedt inwoners van een gemeente kansen om hun talenten, vaardigheden en kennis in te zetten en samen te werken aan een betere toekomst.

Lees verder

Pagina's

U bent hier