h

Bestuur

Op dit moment kent onze afdeling een bestuur van zes leden, met een dagelijks bestuur van drie leden bestaande uit de afdelingsvoorzitter, de fractievoorzitter en de organisatiesecretaris.

Het bestuur vergadert een keer per maand. De bestuursverkiezingen vinden eenmaal per twee jaar plaats tijdens een algemene ledenvergadering.

Het bestuur van de SP Boxtel bestaat sinds september 2018 uit de volgende personen:

Willem van Meurs

Voorzitter

Bert van Wordragen

Organisatiesecretaris

Eric van den Broek

Bestuurslid

Dave van de Ven

Bestuurslid

0411-685197

06-38508391

Toon de Rouw

Bestuurslid

U bent hier