h

Van Beekstraat: SP-fractie roept College B&W op tot actie

20 november 2006

Van Beekstraat: SP-fractie roept College B&W op tot actie

De Boxtelse SP-fractie heeft het College van B&W opgeroepen tot actie richting woonstichting St.Joseph. In april van dit jaarde voerde de SP Hulpdienst al actie met bewoners, omdat bewoners schades aan hun huizen hebben geleden.

De schades zijn ontstaan door de bouwwerkzaamheden aan de overzijde van hun huizen. Het gaat om het bouwcomplex Ridder, dat onder verantwoordelijkheid van St. Joseph wordt gebouwd. De actie van de SP Hulpdienst heeft inmiddels opgeleverd dat St. Joseph heeft toegegeven dat de schade aan de huizen een causaal verband heeft met de bouwwerkzaamheden. De kwestie dreigt te vervallen in een langslepende juridische procedure.

De SP-fractie vreest dat de Gemeente Boxtel partij wordt in de juridische kwestie, nu in het eerste kwartaal in de Van Beekstraat ingrijpende weg- en rioleringswerken worden uitgevoerd. In de brief roept fractievoorzitter Eric van den Broek het Boxtelse College van B&W op om in gesprek te gaan met St. Joseph met als doel het komen tot een oplossing te bespoedigen.

U bent hier